پوهنخی انجینری

با بررسی وضعیت نیروی انسانی و تخنیکی کشور و مشکلات فراوان بعد از چندین رویداد ها و حوادث ناگوار در کشور عزیزمان افغانستان، هنوز هم خلاء اشخاص تخنیکی و مسلکی در بخش انجنیری ساختمان که بتوانند موارد مربوط به دیزاین و اجرای تعمیرات و ساختمانها را انجام داده و راه حل های مورد نیاز را بررسی و ارائه نمایند کاملا احساس میشود. برای رفع این کمبود و ارتقای ظرفیت و داشتن کدرهای بیشتر و اشخاص مسلکی در این زمینه، دانشکده انجنیری سیول در سال (۱۳۹۲) خورشیدی در پوهنتون مشعل ایجاد گردیده، که تا هنوز فارغ نداده است. و دارای چهار صنف درسی میباشد
انجنیری سیول یک رشته تخصصی انجنیری بوده که سرو کار و دیزاین ساختمان ها نگهداری زیربنا ها دارد که خدمات عام المنفه شامل پل ها، کانال ها، بندر ها، سرک ها، میدان هوایي ، ساختمان ها، تونل ها و امور محیط زیست (مانند تصفیه فاضلآب، سیستم آبرسانی و سیستم آبیاری وغیره) ارایه مینماید. هدف از ایجاد دانشکده انجنیری سیول پوهنتون مشعل تربیت انجنیران سیول جهت ارتقاع نیروی مسلکی و تخنیکی کشور بوده که مطابق به استندرد و نورم های جهانی و مطابق با نظام استندرد آموزشی انجنیری وزارت محترم تحصیلات عالی در موسسه انجنیری کابل طراحی گردیده است. انجنیر؛ فارغ التحصیل از این دانشکده فردی است که دانش و مهارت لازم را بر اساس نیاز های شغلی خود بنظور اجرای فعالیت در طرحهای مختلف را فراگرفته باشد.

پلان انکشافی دانشکده انجنیری سیول

در چوکات دانشکده انجنیری با نام دانشکده متذکره شرکت ساختمانی به فعالیت آغاز خواهد کرد تا محصلین این رشته بتوانند در طول دوره تحصیلی پروژه های کوچک و بزرگ ساختمانی را بصورت عملی دیزاین و کار نمایند که این در پیشرفت عملی و عملی محصلین تاثیر زیاد داشته و نیز در عمار و بازسازی کشور نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد.
ایجاد یک لابراتوار مجهز در چوکات دانشکده انجنیری امری و ضروری بوده که بخواست خداوند و یاری هیات رهبری پوهنتون مشعل توانست در چوکات دانشکده انجنیری با وسایل مجهز جهت کارهای عملی محصلین و نیز اجرای پروژه های بزرگ و کوچک در چوکات شرکت ساختمانی مربوط به این دانشکده ایجاد و آماده استفاده گردید.
دانشکده انجنیری سیول پوهنتون مشعل با یکی از لابراتوار های مجهز و خوش نام تست و مواد ساختمانی در کشور قرارداد همکاری دارد تا محصلین در دوره تحصیلی از آنها بازدید به عمل آورده و با روش های مختلف تست مواد و ماشین آلات مربوطه آن آشنا شده تا محصلین این موسسه بعد از فراغت بتوانند در آینده به بهترین شکل از آن در پیش برد امور انجنیری و خدمت به کشورشان استفاده نمایند.
دانشکده انجنیری بعد از فعالیت موفقانه خود ، در سمستر های آینده در صدد آن است که بتواند دانشکده انجنیری دیپارتمنت های جداگانه از جمله دیپارتمنت مهندسی و برق الکترونیک را نیز ایجاد نموده تا در رشته های نام برده نیز نیروهای ورزیده را به جامعه تقدیم نماید.
قابل الذکر است که دانشکده انجنیری سیول در حال حاضر شامل ۸ صنف درسی میباشد که چهار صنف آن در وقت روزانه و چهار صنف دیگر آن در وقت شبانه مشغول تحصیل میباشند. تعداد محصلین روزانه به 120نفر و تعداد محصلین شبانه این دانشکده 90نفر میبرسد که به طور مجموعی به تعداد 210 محصل در دوره لیسانس انجنیری سیول در پوهنتون مشعل، مشغول تحصیلات خویش میباشد.

نقش و توانایی فارغ التحصیلان

اجرای ساختمانهای کانکریتی و فلزی•
نظارت بر اجرای پروژه های ساختمانی•
طراحی قالب های مختلف مورد نیاز در ساختمانهای کانکریتی•
شناخت خصوصیات مصالح مصرفی در پروژه های ساختمانی•
کنترول پروژه و هدایت پروژه های ساختمانی•
استفاده از نرم افزار های رشته مربوطه•
(توجیه، تفسیر و اجرای نقشه های مختلف ساختمانی، تاسیسات ( برق، آبرسانی•
توانایی در اجرای سنجش و برآورد ساختمان ها •
سرپرستی از شرکت های ساختمانی•

: مشخصات کورس ها

.مشخصات کورس ها برای پوهنحی انجنیری سیول شامل شماره کورس، عنوان کورس، تعداد کریدیت های آن در یک سمستر و تعداد ساعات درسی در یک هفته میباشد. ساعات درسی شامل لکچر، تمرین و یا کار در لابراتوار بوده و مدت 50 دقیقه است
محصل زمانی فارغ التحصیل پوهنحی انجنیری سیول شناخته شده میتواند که مونوگراف یا پایان نامه تحصیلی خویش را آماده و موفقانه ارائه نماید.

:اختصارات

کریدیت     :CR
ساعت درسی برای حل تمرین      :Re
ساعت درسی برای لکچر      :Lc
ساعت درسی برای کار در لابراتوار      :Lb
:    مضامین که در پوهنحی انجنیری سیول تدریس میگردد به شکل ذیل تقسیم بندی میگردد
51 %   مضامین تخصصی 
36 %       مضامین اساسی
13  %     مضامین عمومی

:این دانشکده با داشتن استادان

استادان دایمی 4 نفر (دکترا و ماستر
استادان قرار دادی 17 نفر (ماستر

:تسهیلات زیربنایی

:دانشکده انجنیری دارای تسهیلات زیربنایی ذیل می باشد

دفاتر مستقل

اطاق مستقل برای ریاست دانشکده
اطاق مستقل برای استادان دانشکده
اطاق مستقل برای مدیریت تدریسی

:چهار صنف مستقل تدریسی با مشخصات زیر

صنفهای رسم تخنیک
صنف کمپیوتر مجزا برای یادگیری پروگرامهای مربوطه مانند اتوکد
چوکی های راحت برای محصلین
میز خطابه
تلویزیون LCD دار برای تشریح مطالب و لکچر ها
فضای مناسب و روشن

-یکی از مسایل اساسی که توانسته پوهنحی انجنیری پوهنتون مشعل را متمایز از دیگر پوهنحی های انجنیری کشور نماید ، این است که محصلین بعد از سمسر سوم بصورت مداوم به ساحات کار عملی برده شده تا همزمان با یادگیری در محیط آکادمیک از تجربه ساحوی هم برخوردار شوند که تصویر بازدیدها در ضمایم آورده شده است.