پوهنحی علوم سیاسی

پیام رئیس پوهنحی علوم سیاسی

به جرات می توان گفت که در هیچ یک از ادیان ومکاتب به اندازه ی اسلام بر کسب معرفت وآگاهی یا دانشاندوزی وژرفنگری در زندگی تاکید نشده است
با نگاهی گذرا به منابع تفکر اسلامی یعنی قران وحدیث می توان دریافت که خداوند ورسولانش در راستای آموزش دانش تاکید فروان داشتند
ازاین رو هنوز یک قرن از طلوع اسلام نگذشته بود که مسلمین بر اثر تعلیم وتربیت خاص اسلامی آنچنان لیاقت وشایستگی از خود نشان دادند و بقدری در علوم وفنون اسلامی پیشرفت کردند که مایه شگفتی دوست ودشمن گردید
: چنانکه گوستالبون می نویسد
تا مدت پنجصد سال مدارس اروپا روی کتب ومصنفات مسلمین دایر بود وهمانها بودند که اروپا را از لحاظ علم وعمل واخلاق تربیت کرده وداخل در طریق تمدن نمودند
به گواهی تاریخ مسلمانان هفت قرن اساتید وآموزگاران معرفت ومشعل داران دانش در جهان آن روز بودند
پوهنتون مشعل با درک این مسولیت خطیر ، سعی دارد در جهت ارتقای ظرفیت علمی جامعه گام های بلندی را بر دارد
مشعل دهلیزهای ورود به کرانه های پهناور دانش را برای جوانان کشور می گشاید
پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون مشعل ، در مقطع لیسانس با داشتن اساتید مجرب در رشته ها وشعب مختلف علوم سیاسی به آموزش جوانان می پردازد ، با توجه بدانکه اساتید علوم سیاسی بیشترینه کادر های کارآزموده وزارت امور خارجه اند، دانشجویان این رشته در واقع سیاست را از لحاظ تیوری وعملی فرا می گیرند. از این رو در سالیان پار درآزمون ورودی وزارت امور خارجه کشور ، دانشجویان مشعل شانس بیشتر آوردند
بدین سان مشعل تلاش دارد در زودترین فرصت مقطع ماستری را برای علاقه مندان ومشتاقان علوم سیاسی بگشاید. تحلیل وارزیابی علمی رخدادها وحوادث منطقه ی وجهانی ، بحث وکنکاش تحولات جاری کشور ، بخشی دیگر از موشگافی های علمی ، پوهنحی علوم سیاسی مشعل می باشد.
از همه دانشجویان پوهنحی علوم سیاسی التماس داریم در سیسمتر خزانی سال روان استفاده بهینه ی را از این کانون علمی ببرند در پایان جادار که از تلاشهای مستمر ریاست پوهنتون در راستای بهبود اوضاع علمی واکادیمک ونو آوریها وابداعات شان ابراز سپاس وامتنان بداریم

مقدمه

با گسترش دانش و تخصصي‌شدن عرصه‌هاي علمي نياز به نخبگان فكري و علمی روز به روز بيشتر احساس و نياز به افرادي كه بتوانند افكار جديدي به مجموعه مديران و تصميم‌گيران كشورها ارائه كنند بيشتر نمايان مي‌شود. اين افراد كساني هستند كه در مکان های اکادمیک ايده‌هاي جديد توليد مي‌كنند تا جامعه راهي تازه در عرصه‌هاي مختلف حيات خود بپيمايد. دهکده جهانی، کشور ها را در تحولات بین المللی هرچه بیشتر درگیر و از پدیده های سیاسی آن متأثر ساخته است. مسایل بین المللی و بحران های ناشی از آن مسئله های نیست که به سادگی از آن رهای یافت. نگاه به این مسئله ها و جهت گیری در برابر آن نگاه عمیق و علمی می خواهند. پوهنتون ها، مخصوصا پوهنحی های علوم سیاسی مسئولیت اصلی و اساسی در این مورد مهم را دارند تا با تربیت و آموزش کادر های برجسته ی علمی در مورد سیاست و سیاست بین الملل، افغانستان را در سپهر سیاست خارجی همیاری رساند. پوهنتون مشعل با توجه عمیق به این مهم، به رشته علوم سیاسی بذل توجه ویژه مبذول داشته است. این پوهنحی که درسال 1389 تأسیس ودر چوکات پوهنتون مشعل به فعالیت آغاز کرده است براساس سیستم کریدت برنامه درسی چهار ساله را در حد (144)کریدیت در مطابقت با معیار های وزارت تحصیلات عالی تدوین کرده است.

ساختار پوهنحی و تعداد دیپارتمنت ها

ریاست پوهنحی علوم سیاسی
دیپارتمنت اندیشه سیاسی
مدیریت تدریسی
دیپارتمنت روابط بین الملل

پوهنحی                                    علوم سیاسی
سال تأسیس                                ۱۳۸۹
دوره تحصیل                               ۴ سال
تعداد دیپارتمنت                             2
 BPS                                کد پوهنحی 
          BPS. IR                          BPS.P PH                              کد دیپارتمنت
دیپارتمنت                                 اندیشه سیاسی                         روابط بین الملل
مجموع کریدیت الزامی                142 
مضامین اساسی                          25 در صد
مضامین اصلی تخصصی               57  در صد
مضامین پوهنتون شمول                 18 در صد

الف: معرفی پوهنحی

پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون مشعل، به منظور گسترش مرزهای دانش و فراهم آوری امکانات آموزشی مناسب برای همه شهروندان کشور به وجود آمده است. این پوهنحی از طریق بکارگیری برنامه ریزی، جلب مشارکت فعال محصلین عزیز، با تکیه بر تعهد و وجدان کاری خویش برآنست که زمینه های آموزش فراگیر جامعه و تربیت منابع انسانی متخصص و دانش بنیان را تسهیل نماید
پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون مشعل در یک روند ممتد، برنامه های درسی خود را بازنگری نموده و با توجه به نیازها در آن نوآوری میآورد. تجدید نظر برنامه ها توسط اعضای هیئت علمی پوهنحی ، نظر به نیاز های موجود صورت می گیرد

ب: سال تأسیس و پیشینه پوهنحی

پوهنحی علوم سیاسی مشعل، به عنوان مرکزعلمی معتبر در عرصه تحصیلات عالی فعالیت‌های آکادمیک خویش را از سال ۱۳۸9 آغاز نموده است. این مرکز علمی اینک با تجربیات ارزشمند فعالیت آکادمیک خویش با تقدیم یک دوره فارغ التحصیل در رشته علوم سیاسی، اینک مفتخر است که زمینه برگزاری دوره ماستری در رشته‌ روابط بین الملل را برای جویندگان علم و دانش فراهم می نماید

ج: تعداد دیپارتمنت

پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون مشعل در راستای نیاز های آموزشی محصلان خویش و براساس دو گرایش تحصیلی موجود، دارای دو دیپارتمنت روابط بین الملل و اندیشه سیاسی می باشد

د: مجموع کریدیت ومضامین درسی

مطابق مقرره وزارت تحصیلات عالی، تعداد کریدت های درسی لیسانس علوم سیاسی حداقل 137 کریدت است و محصلان موظف اند برای فارغ التحصیلی دوره لیسانس 137کریدت درسی را بگذرانند
: مضامین درسی این پوهنحی براساس فیصدی وزارت تحصیلات عالی بدینگونه ترتیب یافته است
الف: مضامین عمومی
ب: مضامین اساسی
ج: مضامین تخصصی
د: مضامین اختیاری

اهداف آموزشی

پوهنحی علوم سیاسی در طول دوره آموزشی خود اهداف ذیل را دنبال می کند
الف: آشنایی با مفاهیم و بنیادهای علم سیاست
مهمترین هدف رشته علوم سیاسی آشنایی دانشجویان با مفاهیم و بنیادهای علم سیاست می‌باشد. علم سیاست، علم مطالعه قدرت و مدیریت کلان اجتماعی است. بدون درک و شناخت لازم از روابط قدرت و راههای مدیریت و برنامه ریزی کلان اجتماعی، پیشرفت در هیچ عرصه اجتماعی امکان پذیر نیست. در واقع سیاست کلید گشودن تمام مسیرهای پیشرفت در تمام عرصه هاست
ب: کسب توانائی تحلیل پدیده های سیاسی
مهم‌ترین خصوصیت که انسان‌ را از بقیه موجودات متمایز می‌کند، داشتن درک و تشخیص پدیده‌ها و مسائل و ازهمه مهمتر ارائه راه‌حل برای آن است. جامعه می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت را بپیماید که عده‌ای با استفاده از این نیرو پدیده‌ها، معضلات و نقاط کور و گرهی روابط اجتماعی را به خوبی تحلیل، درک و برای بیرون رفت آز آن راه حلی پیشنهاد کند
آمادگی برای تحصیلات تکمیلی و تحصیل در مقاطع بالاتر برای رسیدن به اهداف فوق مراحل مختلف تحصیلی در نظر گرفته شده است که دانشجویان با گذراندن هر مرحله به بخشی از توانای دست می‌یابند. گذراندن دوره ماستری این توانایی را به دانشجویان می دهد که مراحل بالاتر را در داخل و یا در خارج از کشور ادامه داهند
ج: ایجاد توانائی کار و فعالیت در امور سیاسی
هرگونه فعالیت در بخشهای عمومی به نحوی می تواند در حیطه تخصص دانشجوی علوم سیاسی باشند. اما به طور خاص فارغان علوم سیاسی در وزارت خارجه در تمام بخشهای آن، وزارت داخله و ولایت‌ها و ولسوالی ها، بخشهای سیاسی سایر وزارت خانه‌ها و پارلمان می توانند فعالیت نمایند.