پوهنځی حقوق

د حقوقو د پوهنځی د ریس پیغام

!ګرانو او زړه ته را نژدی ښاغلیو اواغلیو
لکه څنګه چی ټولوته مالومه ده انسان یو ټولنیز(اجتماعی) موجود دی چی ژوند یی د ټولنی نه پرته ناشونی دی،څښتن تعالی د هغه په وجود کی ډول ډول او متضادی غوښتنی چی غرایز ورته وایی اچولي دی او له بله لوری په ټولنه کی په طبعی ډول سره قوی او ضعیف انسانان شتون لری نو په دی صورت کی قوی او ځواکمن انسانان دضعیفه او ناتوانه انسانانو پر حقوقو او آزادیو باندی تیری کوی چی په پایله کی د خلکو ژوند،برم او مالونه د خطر سره مخ،او ټولنه په لوی ناتار(انارشیزم)بدلیژی، نوددی ربړونو،ناتارونو او ناخوالو د مخ نیولو لپاره یوی ټولګی ضوابطو او اصولو ته اړتیا ده چی د انسان ژوند په ټولنه کی سمبال کاندی،چی دغه ټولیزه اصول په عام ډول سره(حقوق)نومول شوی دی
په حقیقت کی حقوق د انسان ټولنیز ژوند تنظیموی. نو د انسان او ټولنی د نیکمرغی،هوساینی،سوکالی او ټیکاو یوازینی ضامن حقوق(قانون) دی،که کوم ځوان دا برخه(حقوق)ټاکی په حقیقت کی د پورتنیو سپیڅلیو موخو لپاره خپله ملا تړی

مقدمه

ناگفته پیداست، رشته های علوم روز به روز اختصاصی تر می شود و علوم به سرعت سرسام آوری رشد و انکشاف می یابد. چنانچه با گسترش دانش و تخصصي‌شدن عرصه‌هاي علمي نياز به نخبگان فكري و علمی روز به روز بيشتر از پیش احساس می گردد و نياز به افراد متخصصی که بتوانند افكار جديدي را به مجموعه ی مديران و تصميم‌گيران كشورها ارائه نمایند بيشتر محسوس می گردد. اين افراد كساني خواهند بود كه در مکان های اکادمیک ايده‌هاي جديد توليد مي‌كنند تا جامعه را به سوی اعتلای علمی و فرهنگی سوق دهد
چنانچه همه می دانیم امروزه حقوق از یک طرف متضمن آزادی های سیاسی ومدنی اتباع هرکشور بوده واز طرف دیگر تعین کننده وجایب ومکلفیت های متقابل انها میباشد. اینجاست که لازم می شود تا بیشتر از پیش نهادهای علمی و آکادمیک اساس گذاری گردیده، نیازهای جوامع بشری را مرفوع سازند. زیرا مسایل حقوقی و بحران های ناشی از آن مسأله هایی نیست که به سادگی از کنار آن گذشت. نگاه به این مسأله ها و جهت گیری در برابر آن نگاه عمیق و علمی می خواهد. پوهنتون مشعل، مخصوصا پوهنځی حقوق مسوولیت اصلی و اساسی خویش می داند تا با تربیت و آموزش کادر های برجسته ی علمی در مورد حقوق، قضا وڅارنوالی ، افغانستان را در عرصه نظام عدلی وقضایی همکاری و همیاری نموده و نماید. پوهنتون مشعل با توجه عمیق به این امرمهم، به رشته حقوق(قضا وڅارنوالی) بذل توجه ویژه مبذول داشته است تا بتواند در جامعه افغانی که به دلیل جنگ های تحمیلی سخت قانون شکنی ترویج گردیده است افراد متخصص و کارآزموده را تربیت کند تا از طریق کار و فعالیت آن ها در آینده جامعه به سوی قانونمند شدن سوق گردیده و کشور از نظم خاص و قانونمندی برخوردار گردد

معرفی مختصر پوهنځی حقوق

این پوهنحی که درسال 1389 تأسیس ودر چوکات پوهنتون مشعل به فعالیت آغاز کرده است در حال حاضر
در سه نوبت(صبح وقت،صبح وعصر)بداخل بیست صنف درسی دارای هفصد نفر محصلین میباشدکه از جانب (۴۳)نفر اساتید ورزیده ومجرب که دارای مدرک دوکتورا وماستری بوده تدریس میگردد،
این پوهنحی دارای صنوف مجهز ومرتب با تفکیک ذکور واناث بوده ودسترسی به کتابخانه مجهز و خدمات تکنالوژیکی برای همه محصلین بداخل پوهنتون بشکل رایگان فراهم میباشد
علاوتآ برای تدریس عملی مضامین تخصصی چون(کریمنالستیک،وکالت دفاع،محکمه تمثیلی،طب عدلی،حقوق اساسی، حقوق فامیل......)صنوف جداگانه وجود دارد
در هر سمستر محصلین حد اقل یک مراتبه به سیر علمی وکار پراکتیکی به ادارات مربوطه چون حارنوالی، محاکم،پارلمان،محابس.....)اعزام میگردد
در این پوهنحی در دو دوره (دو سال اول و دوم) مضامین پایه بصورت عام آموزش داده میشود ولی در دو سال آخر یعنی سال سوم و چهارم مضامین به شکل اختصاصی در رشته(قضا حارنوالی( تدریس میگردد
شیوه و پالیسی تدریس در پوهنتون مشعل محصل محور بوده و کوشش میشود که محصلین در جریان آموزش سهم عملی و فعال داشته باشند
ریاست پوهنځی حقوق
معاونیت
دیپارتمنت حقوق عمومی
دیپارتمنت حقوق خصوصی
مدیریت تدریسی

:اهداف آموزشی

این پوهنحی در نظر دارد که با عنایت خداوند، سعی و تلاش استادان گرامی محصلین عزیز در این دوره تحصیلی به اهداف ذیل نایل آید
انتظار میرود در ختم دوره تحصیلی محصلان آشنائی کامل به مسایل و موضوعات حقوقی، قانونی، مفاهیم و واژه های حقوقی، قضائی، جزائی، جنائی، حقوق خصوصی، ملی و حقوق بین المللی پیدا نماید
انتظار میرود در ختم دوره تحصیلی محصلان در زمینه های مختلف رشد نموده ومهارت های تحلیل و ارزیابی موضوعات مختلف حقوقی، قضایی، جزائی و قانونی را فرا گرفته وبتوانند دانش بالقوه را به بالفعل تبدیل نمایند
در پایان این دورتحصیلی فارغین با کسب مهارت ها و توانائی های لازم برای کاریابی و اشتغال در ادارات معتبر حقوقی، قضائی ،څارنوالی و سایر ادارات قادر خواهد بود
ارتقای ظرفیت دانش محصلین نسبت به قانون متناسب به زمینه های پذیرش آن در کشور به استندر های پذیرفته شده بین المللی ومنابع شرعی
انتظار میرود که محصلان بعد از تحصیل قادر به بازنگری رشته‏ها بر اساس رشته‏های تخصصی حال و آینده علم حقوق باشند
توقوع میرود محصلان در ختم کورس توانایی تدوین نظام آموزشی بر اساس معیارهای مورد قبول و تأکید اثربخشی این آموزشها را داشته باشد؛
محصلان در ختم دوره تحصیلی توانمندی برنامه‏ریزی برای تدوین روش‏های دستیابی به یادگیری مؤثر؛ ارتقای ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی را داشته باشند