نتایج امتحان کانکور متفرقه برای سال 1398 خورشیدی ـ تاریخ امتحان پانزده حمل 1398
شماره  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  تعداد جوابات  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
1 سید عابدالدین  سید مبین هاشمی 274 51 127.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
2 رجب خان دوست محمد  امیری   52 130 حقوق   صبح وقت 
3 هدایت الله اکبرجان حیران 253 53 132.5 ادارۀ تجارت    صبح وقت 
4 ناصر یحیی سخی زاده   55 137.5 حقوق   شبانه 
5 مسیح الله عبدالظاهر قریشی 294 52 130 علوم سیاسی   روزانه 
6 شهیر احمد  بشیر احمد محمدی 280 53 132.5 حقوق   شبانه 
7 محمد سلیم  محمد انور سروری 229 50 125 کمپیوترساینس   روزانه 
8 دنیا  محمد عارف یوسفی 289 55 137.5 حقوق   روزانه 
9 غزال غلام حیدر کاکر 233 51 127.5 ژورنالیزم   شبانه 
10 باریه  نعمت الله عطایی 250 56 140 کمپیوترساینس   روزانه 
11 زینب مولاداد پوپل  258 51 127.5 ادارۀ تجارت    روزانه 
12 نورضیا نصرالله عمرخیل 2 52 130 حقوق   صبح وقت 
13 محمد مسیح  محمد یوسف نیازی 257 53 132.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
14 روح الله شاه محمد  لشکری 254 52 130 کمپیوترساینس   روزانه 
15 ماریا جان علی گوهری 243 69 172.5 علوم سیاسی   روزانه 
16 مجیب الرحمن حاجی میرافغان خلیلزاد 245 57 142.5 کمپیوترساینس   روزانه 
17 تمنا قربان علی حکیمی 244 54 135 علوم سیاسی   روزانه 
18 بصیره  سرباز الدین مددی 271 56 140 ادارۀ تجارت    شبانه 
19 محمد اکبر محمد نادر نبی زاده 254 51 127.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
20 دلدار احمد  سردار ولی  امرخیل 228 51 127.5 حقوق   روزانه 
21 صفی الله عبدالرزاق ساحل 227 54 135 کمپیوترساینس   شبانه 
22 محمد خبیر محمد کریم افضلی 279 63 157.5 کمپیوترساینس   شبانه 
23 فرشته  جان علی کاووش 245 70 175 کمپیوترساینس   روزانه 
24 سید عثمان میرویس ایما 288 53 132.5 حقوق   شبانه 
25 بیژن  محمد اسحاق رسولی   55 137.5 ادارۀ تجارت    صبح وقت 
26 زبیده  سید گلان صافی 3 51 127.5 حقوق   صبح وقت 
27 عبدالعزیز عبدالغفار رحمتی 248 54 135 ادارۀ تجارت    صبح وقت 
28 هدایت الله حبیب  حبیبی 240 52 130 ادارۀ تجارت    شبانه 
29 رستم  محمد آصف آصفی 225 51 127.5 کمپیوترساینس   روزانه 
30 احمد مطهر عبدالهادی مطهری 251 57 142.5 حقوق   شبانه 
31 شهیر لطف الله احساس 236 59 147.5 ادارۀ تجارت    روزانه 
32 عادل نور الدین عزیزی 272 54 135 علوم سیاسی   شبانه 
33 نصرت الله عتیق الله حسین خیل 278 54 135 ادارۀ تجارت  انجنیری روزانه 
34 جاویدالله محمد سعید مومند 301 51 127.5 علوم سیاسی   شبانه 
35 احمد سمیر حاجی صوفی کمالپوری 276 53 132.5 ادارۀ تجارت    صبح وقت 
36 محمد سهراب  نجیب الله فهیم 295 55 137.5 علوم سیاسی   روزانه 
37 عبدالناصر عبدالستار عزیزی 292 64 160 ادارۀ تجارت    روزانه 
38 محمد احسان توفیق احمد  نوری 247 54 135 ادارۀ تجارت    شبانه 
39 فرهاد  محمد قاسم  احمدی 273 51 127.5 کمپیوترساینس   روزانه 
40 سید مصطفی  سید یحیی امیر زاده  237 58 145 کمپیوترساینس   روزانه 
41 ترینا علی احمد  ولی زاده  1 51 127.5 علوم سیاسی   شبانه 
42 لینا  عبدالستار خوستوال   51 127.5 ژورنالیزم   روزانه 
43 ذکریا عبدالاحد صدیقیار 266 55 137.5 علوم سیاسی   روزانه 
44 لیمه  احمد جاوید  یوسفزی 267 60 150 کمپیوترساینس   روزانه 
45 نظام الدین ویس الدین   287 57 142.5 حقوق   شبانه 
46 عبید  شیر محمد  سخا 283 54 135 حقوق   صبح وقت 
47 مسکا محمد ایوب حًاحًی  246 54 135 علوم سیاسی ادارۀ تجارت  شبانه 
48 حمیده  عبدالرزاق محمودی 285 56 140 علوم سیاسی   شبانه 
49 سوریا غلام عمر عزیزیان 275 73 182.5 ادارۀ تجارت    روزانه 
50 سبحان الله حمیدالله زیارمل 260 51 127.5 کمپیوترساینس   روزانه 
51 عارفه محمد نبی نظامی 290 53 132.5 ژورنالیزم   روزانه 
52 بری  امین الله افغان پور 232 63 157.5 ژورنالیزم   روزانه
53 سید مصطفی سید ذین الدین سادات 300 64 160 حقوق اداره تجارت شبانه
54 غلام معین الدین نور آغا عزیزی 307 54 135 علوم سیاسی   روزانه
55 ذکر الله شفیق الله هوتک  256 62 155 اداره تجارت کمپیوترساینس شبانه
56 محمد سمیر محمد انور سروری 231 52 130 کمپیوترساینس   روزانه
57 عمرالدین عباس محمد بهادری 305 57 142.5 حقوق کمپیوترساینس روزانه
58 فرشته نور آقا فقیری 265 55 137.5 ژورنالیزم   روزانه
59 احمد هلال محمد یاسین حبیبی 262 53 132.5 کمپیوترساینس   روزانه
60 عبدالطاهر عبدالقاهر حسن زاده 230 53 132.5 کمپیوترساینس حقوق روزانه
61 عبدالله بسم الله جان محمودی 259 51 127.5 علوم سیاسی   شبانه
62 شگوفه حیت مراد راستین 284 64 160 کمپیوترساینس   روزانه
63 خالده عبدالصمد محمود 281 51 127.5 حقوق ژورنالیزم روزانه
64 انبیا عبدالاحد صدیق یار 261 52 130 علوم سیاسی   روزانه
65 عالیه فضل الرحمن رحمانی   57 142.5 علوم سیاسی   روزانه
66 احمد شکیب عبدالطیف سخی زاده 264 54 135 علوم سیاسی   روزانه
67 مرسل سید اکبر بیدار 234 56 140 اداره تجارت کمپیوترساینس روزانه
68 زهرا غلام سخی غفاری 282 59 147.5 علوم سیاسی   روزانه
69 سلطان  علم الدین صمیم 269 52 130 ادارۀ تجارت    شبانه 
70 منصور محمد منیر منیر 296 53 132.5 علوم سیاسی   شبانه
71 سید منیب سید مسعود سادات 241 54 135 کمپیوترساینس   شبانه 
72 احمدزی محمد عارف مرادی 302 60 150 کمپیوترساینس   شبانه 
73 محمد شریف  سید امیر عزیزی 293 53 132.5 حقوق   صبح وقت 
74 محمد منصور عبدالواحد جبارخیل 291 52 130 حقوق   شبانه 
75 محمد صابر شیرآغا رهیاب 238 52 130 ادارۀ تجارت    شبانه 
76 عبدالاحد محمد جابر حنیفی 268 51 127.5 حقوق   روزانه 
77 الیاس الدین عبدالرزاق امینی 239 57 142.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
78 شبیر احمد  فراموز محمدی 253 59 147.5 کمپیوترساینس   شبانه 
79 بیداربخت ثواب گل ستانکزی 205 51 127.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
80 عمر خان ثواب گل  ستانکزی 297 51 127.5 ادارۀ تجارت    شبانه 
81 ذبیح الله شاه محمد  نظری 303 54 135 کمپیوترساینس   شبانه 
82 احمد نوید  فضل الرحمن بوستانی 263 53 132.5 حقوق   شبانه 
83 محمد ارشاد حاجی محمد موسی سهرابی 270 52 130 ادارۀ تجارت    شبانه 
84 فرزاد عبدالجبار پیکان 304 53 132.5 کمپیوترساینس   شبانه 
85 ضیاءالرحمن احمد علی رحیمی 306 59 147.5 کمپیوترساینس   شبانه 
86 حبیب الله حسیب الله پوپل  286 56 140 علوم سیاسی   شبانه 
87 شفیق الله عتیق الله شمس 242 به کمیته امتحانات مراجعه نماید. 
88 محمد آرین حاجی سید کریم بهادر  299 به کمیته امتحانات مراجعه نماید. 
89 شازیه عبداللطیف  عزیزی 277 به کمیته امتحانات مراجعه نماید.