نتایج کانکور خزانی 1396  شانزدهم سنبله  
شماره  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
1 غلام مجتبی  غلام ذکریا صدیقی 12025 135 حقوق   صبح وقت 
2 سلمان  عبدالصبور  نجرابی   125 ادارۀ تجارت   روزانه 
3 محمد مرتضی محمد اکبر عمری 12123 125 ژورنالیزم   روزانه 
4 زرلشت بسم الله زمانی 12055 157.5 حقوق   شبانه 
5 محمد منیب محمد شاهپور قباد 12030 125 حقوق   شبانه 
6 لینا  عتیق الله شفاف 12016 130 حقوق   صبح وقت 
7 خالد  عبدالبصیر امرخیل 12036 130 حقوق   روزانه 
8 حبیب الله عبدالله عمری 12103 125 حقوق   شبانه 
9 لیلما عتیق الله شفاف 12105 125 حقوق   صبح وقت 
10 سید حفیظ سادات سید محفوظ سادات 12064 130 حقوق   شبانه 
11 عبدالله حبیب الله ستانکزی 12116 125 علوم سیاسی   شبانه 
12 سید حامد  سید محمود  سادات   125 علوم سیاسی   روزانه 
13 شهلا  سید محمد علی  مرتضایی 12053 127.5 علوم سیاسی   شبانه 
14 سید یحیی سید نجیب الله داوودی  12067 142.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
15 شهلا  عبدالحبیب رحیمی 12112 150 حقوق   صبح وقت 
16 سید ایاز سید الیاس سادات 12110 125 حقوق   صبح وقت 
17 مسعود  سلطان احمد  نوابی 12082 125 ژورنالیزم   شبانه 
18 محمد کریم حسین داد حیدری 12032 125 کمپیوتر ساینس   شبانه 
19 نصرت الله محمد محسن بابکرخیل   135 حقوق   شبانه 
20 ویس محمد  نور احمد  رمز 12083 130 ژورنالیزم   شبانه 
21 خالد  محمد صادق یوسفزی 12051 125 کمپیوتر ساینس   شبانه 
22 ناهید عبدالباقی ندایی 12049 127.5 ژورنالیزم   شبانه 
23 عبدالقادر محمد ظریف معروفی 12108 125 حقوق   صبح وقت 
24 محمد الهام مختار عمرزاد 12078 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
25 میوند  محمد حنیف غروال 12066 125 ژورنالیزم   روزانه 
26 سید سلیم سید فقیر سادات 12120 125 حقوق   شبانه 
27 مسعوده عبدالله ابراهیمی 12070 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
28 خیبر احمد  محمد هادی امیری 12089 125 ژورنالیزم   شبانه 
29 فیروز محمد کریم بکتاش 12087 125 حقوق   صبح وقت 
30 ذکیه  عبدالکریم قاسمی 12041 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
31 محمد خالد محراب الدین  برهان 12031 125 انجنیری   شبانه 
32 حفیظ الله در محمد  مبارز 12119 125 ژورنالیزم   شبانه 
33 محمد نعیم محمد شریف هاشمیار 12077 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
34 قسیم  محمد قاسم  احمدزی 12121 125 حقوق   روزانه 
35 عبدالرووف روزی قل رحمانی 12064 157.5 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
36 ثریا  علی احمد  رییس زاده 12062 150 ژورنالیزم   روزانه 
37 ادریس حاجی احمد  بلوچ 12082 162.5 انجنیری   شبانه 
38 مشفق الله  خانگل شینواری 12006 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
39 اجمیر محمد کبیر اکبری 12054 140 حقوق   شبانه 
40 سهیل احمد  عجب خان صافی 12118 125 ژورنالیزم   روزانه 
41 ایمل قدم شاه  عطایی 11013 127.5 انجنیری   شبانه 
42 احمد سلیمان  نجیب الله فضل 12074 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
43 مرضیه  عبدالودود حمید 12050 125 ژورنالیزم   شبانه 
44 احمد رامش سمیع الدین  غیاثی 11786 125 انجنیری   شبانه 
45 فرزانه عبدالعلی سالک  11076 125 حقوق   روزانه 
46 جاوید احمد  خلیل احمد  نقشبندی 12120 125 ژورنالیزم   شبانه 
47 فردوس عبدالرحیم بابری 12085 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
48 غلام سخی محمد موسی  سخاوت  12034 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
49 محمد ولید  محمد رحیم رحیمی 12060 177.5 علوم سیاسی   روزانه 
50 احمد وارث  عبدالرسول حاجی زاده  12109 150 کمپیوتر ساینس   روزانه 
51 حسیب الله  خلیل الرحمن  احمدی 12039 125 حقوق   روزانه 
52 حبیب الله نجیب الله نجیب زاده  12089 125 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
53 فواد ملنگ شاه نایاب 12079 125 کمپیوتر ساینس   شبانه 
54 شبیر احمد  امیر احمد  نظامی  12101 145 کمپیوتر ساینس   روزانه 
55 احمد الله  عزیز خان عزیزی 12063 132.5 حقوق   شبانه 
56 صالحه امین الله اساس 12017 125 علوم سیاسی   روزانه 
57 احمد فیاض علی گل  امیری  11821 125 کمپیوتر ساینس   شبانه 
58 خاطره یوسف علی  علی زاده 12088 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
59 جان آقا  حاجی غلام محمد  کاکر 12111 125 حقوق   شبانه 
60 اظهار خواجه رحمت  صدیقی 12045 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
61 مسرت شاه ولی  ولی 12054 147.5 ادارۀ تجارت   روزانه 
62 خواجه محمد بلال محمد غوث  نادم 12040 137.5 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
63 شاپری دین محمد  محمدی 12114 125 علوم سیاسی   شبانه 
64 شرافت  غلام سرور عبدالرحیم زی 12090 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
65 احمد شکیب  جان آقا  امینی 12046 165 ادارۀ تجارت   شبانه 
66 منصور عاشق الله  سروری 12084 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
67 سید محمود  سید مذکور سادات 12054 125 علوم سیاسی   شبانه 
68 نورالله  عبدالله  سهرابی 12090 125 ادارۀ تجارت   شبانه 
69 حمید  زلمی  رحمانی 12080 130 ادارۀ تجارت   شبانه 
70 نصیر الله  بسم الله صافی 12122 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
71 محمد شکران  محمد شفیع  لودین  12076 175 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
72 مریم  محمد فضل جلیلی 12113 150 ادارۀ تجارت   شبانه 
73 لیدا  محمد اسحاق ولی زاده  4859 125 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
74 شبانه عبدالستار رضوان  12070 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
75 محمد جاوید  دین محمد  بهادر 1238 115 ناکام     
76 سید عباس سید ضیاء حسنی 1538 110 ناکام     
77 عین الدین  صدرالدین سنگر  1298 102.5 ناکام     
78 محمد نبی محمد سخی دیندار 1399 95 ناکام     
79 محمد اصف  احمد ولید سیفی 1593 97.5 ناکام     
80 شبانه منصور غزنوی 1598 120 ناکام     
81 محمد ناصر صابر ناصری 1368 115 ناکام     
82 نظر محمد وزیر محمد نظری 1699 105 ناکام     
83 سید صفدرشاه سید نذیر صفدری 1562 102.5 ناکام     
84 صبرینا حمیدالله  موسوی 1698 107.5 ناکام     
85 محمد قدوس محمد میلاد نایاب 1678 115 ناکام     
86 صابره  عبدالمتین شهریار 1655 105 ناکام     
87 ظریفه  غلام جان  نیکزاد 1655 102.5 ناکام     
88 سید داوود سید بهاءالدین  سعیدی 1533 122.5 ناکام     
89 محمد نوید  محمد قاسم  نوید 1655 120 ناکام     
90 محمد مبین عالم شاه  وطندوست 1566 112.5 ناکام     
91 صابره  صلاح الدین صافی 1699 115 ناکام     
92 جان محمد  وکیل احمد نوروزی 1599 112.5 ناکام     
93 معاذ الله سمیع الله نذیری 1699 122.5 ناکام     
94 محمد نوید  محمد شاه  صالح 1655 115 ناکام     
95 محمود شاه  رحمن سرمست 1297 75 ناکام     
96 میر ابراهیم اسد الله نادم 1369 90 ناکام     
97 محمد داد تیمورشاه تیموری 1255 100 ناکام     
98 محمد ابراهیم اسحاق  سهاک 1359 97.5 ناکام     
99 شاه محمد  یار محمد یاری 1110 115 ناکام