نتایج امتحان کانکور خزانی 1399 تاریخ امتحان 30 میزان
شماره  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  تعداد جوابات  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
1 مطیع الله  غلام ذکریا بارکزی 201 50 100 حقوق    روزانه 
2 محمد ذکریا عبدالجلیل پوپلزی 237 55 110 ادارۀ تجارت   شبانه 
3 حامد حاجی امید عظیمی 236 60 120 ادارۀ تجارت   شبانه 
4 محمد نذیر محمد حنیف عارفی 254 50 100 حقوق    شبانه 
5 محمد میلاد شیر احمد سلطانی 244 55 110 ادارۀ تجارت   روزانه 
6 سبحان الله الفت الله فضلی 224 51 102 حقوق    شبانه 
7 عمران عبدالصبور اعظمی 231 50 100 حقوق    روزانه 
8 سهیل عبدالرزاق جبارخیل 241 50 100 ادارۀ تجارت   روزانه 
9 احسان الله احمد الله هحاند 225 65 130 ادارۀ تجارت   روزانه 
10 رحمت الله عبدالرقیب  عمر 230 66 132 انجنیری   روزانه 
11 محمد وسیم محمد قسیم احمدی 203 50 100 کمپیوترساینس   روزانه 
12 سیف الله فیض الله اولمس 204 51 102 انجنیری   روزانه 
13 مجیب الله عبدالله عظیمی 251 52 104 علوم سیاسی   روزانه 
14 محمد اشرف ذکریا ستانکزی 217 56 112 ژورنالیزم   شبانه 
15 میرویس شیر احمد سالنگی 245 51 102 علوم سیاسی   شبانه 
16 احمد شعیب عبدالواحد اصیل 208 50 100 حقوق    شبانه 
17 احمد سیر عبدالوکیل رحیمی 238 51 102 حقوق    روزانه 
18 سمیع الله رحیم جان ولیزاده 250 55 110 کمپیوترساینس   روزانه 
19 مسلمه  فضل خدا رحیمی 253 53 106 علوم سیاسی   روزانه 
20 هیلی اسدالله رووفی 202 64 128 ژورنالیزم   روزانه 
21 خاتمه محمد علم صافی   50 100 علوم سیاسی   شبانه 
22 نصرت الله عبدالقدیر رییس خیل 239 60 120 کمپیوترساینس   روزانه 
23 عبدالرحمن عبدالحفیظ یوسفزی 205 50 100 علوم سیاسی   روزانه 
24 عبدالمصور آقا جان    246 56 112 ادارۀ تجارت   روزانه 
25 محمد نذیر محمد شریف صمدی 247 69 138 ادارۀ تجارت   شبانه 
26 نعمان فریدون قاضی زاده 207 50 100 علوم سیاسی   روزانه 
27 پاکیزه محمد عظیم سلیم 219 78 156 ادارۀ تجارت   روزانه 
28 فاطمه ریدیگل نورزی 220 53 106 ادارۀ تجارت   شبانه 
29 فاطمه محمد اعظم  خان 249 52 104 ادارۀ تجارت   روزانه 
30 نیک محمد گل احمد  بابکرخیل 229 70 140 ادارۀ تجارت   روزانه 
31 رستم  گل امیر کوهدامنی 211 50 100 حقوق    روزانه 
32 حمایت الله روح الله حمیدی 242 52 104 ادارۀ تجارت   روزانه 
33 محمد حصمر غلام حیدر میاخیل 215 60 120 حقوق    شبانه 
34 علی حیدر  حاجی محمد شریف  محمدی  234 63 126 ادارۀ تجارت   روزانه 
35 مهران  محمد سلیم  احمدی  233 54 108 کمپیوتر ساینس   روزانه 
36 زیورالدین  نور محمد خالد 222 60 120 انجنیری   روزانه 
37 جیحون  فضل الرحمن  علی زاده 218 50 100 کمپیوتر ساینس   روزانه 
38 مصطفی  اسدالله حبیبی 221 50 100 انجنیری   روزانه 
39 رفیع الله  مرزا محمد حبیبی 214 80 160 حقوق    روزانه 
40 روح الله  عبدالرووف  گلزاد  216 92 184 کمپیوتر ساینس   روزانه 
41 الیاس  حاجی امید عظیمی  235 50 100 ادارۀ تجارت   روزانه 
42 احمد ضیاء آغا حسین  نیکزاد  227 50 100 اداره تجارت   روزانه 
43 الیاس  فخرالدین  فخری 206 61 122 ژورنالیزم    روزانه 
44 جعفر  احمد الله  علیزی  209 50 100 اداره تجارت   روزانه 
45 صدف  عبدالصبور  ملکزاده    50 100 اداره تجارت   روزانه 
46 نظر شاه دولت عزیز عزیزی 228 50 100 اداره تجارت   روزانه 
47 محمد نعیم  محمدآجان    255 55 110 حقوق    شبانه
48 علی میثم  محمد اسلم  اکرمی  256 55 110 حقوق    شبانه
49 رومل  بادام  هوتک 240 50 100 اداره تجارت   روزانه 
50 سدیه  حاجی ضیا محمد سیرت  252 54 108 اداره تجارت   روزانه 
51 امان الله  نجیب الله  نعیمی  243 50 100 حقوق    روزانه 
52 نصیر احمد  بشیر احمد  رحمانی  226 57 114 حقوق    روزانه 
53 صفی الله  غلام عمر  عمر 213 50 100 اداره تجارت   شبانه
54 محمد الیاس  غلام متقی  غوثی    63 126 اداره تجارت   شبانه
55 محمد ضمیر محمد منیر کبیری  210 54 108 حقوق    روزانه 
56 صفی الله  محمد الله افغان 254 41 82 کمپیوترساینس   شبانه
57 صادق عصمت الله امید 284 42 84 کمپیوترساینس   شبانه
58 عبدالعزیز عبدالله نورزی 265 41 82 کمپیوترساینس   روزانه
59 احمد میوند صافی 250 39 78 کمپیوترساینس   روزانه
60 فیصل احمد گل نوری 265 40 80 کمپیوترساینس   روزانه
61 صحیب گل محمد  بورکان 248 40 80 ناکام     
62 محمد  محمد نذیر صافی 259 43 86 ناکام     
63 محمد یوسف محمد امین امینی 273 46 92 ناکام     
64 زریالی محمد فایق فقیری 286 44 88 ناکام