نتایج امتحان کانکور متفرقۀ بهار 1400 تاریخ امتحان 17 ثور
شماره  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  تعداد جوابات  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
1 راحت الله مولاگل  ملک خیل 300 54 108 اقتصاد   روزانه 
2 احمد فردوس بصیر احمد احمد 289 50 100 انجنیری   روزانه 
3 حسینا غلام حیدر عزمی 208 62 124 اقتصاد   روزانه 
4 قیس  نصیر احمد  مهمند 220 68 136 اقتصاد   شبانه 
5 توحیدالله ربیع الله   238 50 100 اقتصاد   شبانه 
6 احمد راشد ضیاء محمد  نوری 203 51 102 کمپیوترساینس   شبانه 
7 محمد رسول محمد یاسین حکیمی 225 50 100 اقتصاد   شبانه 
8 حجت الله حفیظ الله قاضی زاده 293 55 110 ژورنالیزم   شبانه 
9 محمد عیسی محمد اسحاق کاکر   50 100 کمپیوترساینس   صبح وقت 
10 عبدالجلیل عبدالحمید یوسفزی 267 51 102 اقتصاد   شبانه 
11 روح الله محمد سرور حسیب 215 52 104 اقتصاد   صبح وقت 
12 محمد رفیع نصیر احمد  نوری 250 56 112 کمپیوترساینس   روزانه 
13 هجران الله آغاشیر عمری 211 50 100 اقتصاد   شبانه 
14 محمد سلیم دوران شاه بهرام 292 57 114 اقتصاد   شبانه 
15 احمد فرزاد عبداللطیف لطیفی 204 58 116 انجنیری   روزانه 
16 احمد صمیم محمد انور انوری 290 59 118 اقتصاد   شبانه 
17 اسامه  شهاب الدین غزنیوال 258 50 100 اقتصاد   روزانه 
18 ذبیح الله عبدالظاهر ظاهر 256 53 106 ژورنالیزم   شبانه 
19 خالد غوث الدین امیری 202 54 108 کمپیوترساینس   روزانه 
20 عبیدالله محمد صادق  یعقوبی 323 60 120 ژورنالیزم   شبانه 
21 نصیر الله علم گل   297 52 104 حقوق   روزانه 
22 حسیب الله میر صفی الله اسلمی   56 112 اقتصاد   صبح وقت 
23 احمد ضیاء  محمد ذاکر   231 53 106 کمپیوترساینس   صبح وقت 
24 مریم  خلیل الله حبیبی 295 50 100 ژورنالیزم   صبح وقت 
25 اسماء  عبدالقهار کارگر 277 50 100 ژورنالیزم   روزانه 
26 بصیر احمد  سلطان محمد  بابکرخیل 229 50 100 کمپیوترساینس   شبانه 
27 عادله  خداداد حسینی 320 50 100 ژورنالیزم   روزانه 
28 فرید احمد  احمد ولی نوری 212 50 100 حقوق   روزانه 
29 عمر  شاهپور عمری 218 50 100 کمپیوترساینس   شبانه 
30 محمد شبیر شاه ولی سلیمانی 246 60 120 اقتصاد   روزانه 
31 وارث زرگی محمدی 307 50 100 ژورنالیزم   روزانه 
32 زهرا  محمد یاسین فرملی 254 51 102 ژورنالیزم   شبانه 
33 سبحان الله شیرین آقا میرزاده 251 50 100 حقوق   روزانه 
34 قیس احمد  امیر شاه  امیری 241 70 140 اقتصاد   روزانه 
35 عزیز احمد  سلیم الدین مراد 247 50 100 حقوق   روزانه 
36 صمیم  محمد افضل  سعید 294 51 102 ژورنالیزم   روزانه 
37 نوید  اکرام الدین  کوهدامنی 249 50 100 اقتصاد   روزانه 
38 عرفان  عبدالبشیر حیدری 234 75 150 اقتصاد   روزانه 
39 حفیظ الله حجت الله زرگر زاده 262 51 102 علوم سیاسی   شبانه 
40 احمد منیب احمد منیر مبینی 271 53 106 انجنیری   روزانه 
41 مرسل  محمد نعیم سلطانی 282 55 110 ژورنالیزم   روزانه 
42 نیلوفر عبدالغفار دانش 298 50 100 ژورنالیزم   شبانه 
43 سمیرا  غلام حیدر عزمی 209 67 134 اقتصاد   روزانه 
44 صنوبر  عبدالغنی لطیفی 314 50 100 ژورنالیزم   صبح وقت 
45 محمد عرفان روح الله محمدی 313 50 100 اقتصاد   روزانه 
46 محمد یونس شاه محمود  مومند  317 60 120 ژورنالیزم   شبانه 
47 فرید الله فتح محمد  وفا محمدی   51 102 اقتصاد   شبانه 
48 سید ولی علی ناصر الفت الفت 233 50 100 ژورنالیزم   شبانه 
49 عبدالمعروف  عبدالرزاق شهریار 279 52 104 ژورنالیزم   شبانه 
50 بابرخان گلزاده هوتک 206 50 100 حقوق   روزانه 
51 حزب الله قشقار سیار 305 50 100 کمپیوترساینس   شبانه 
52 میوند  عبدالقیوم واحدی 266 60 120 ژورنالیزم   شبانه 
53 احمد ماهر احمد سیر  بابکرخیل 263 50 100 کمپیوترساینس   روزانه 
54 محمد اکبر  فرید احمد ملک زاده  261 53 106 ژورنالیزم   شبانه 
55 حامد  حاجی امید عظیمی 236 50 100 اقتصاد   روزانه 
56 رخسار میرویس قادری 306 50 100 اقتصاد   روزانه 
57 حضرت علی  قدرت شاه ملک زی 232 50 100 ژورنالیزم   روزانه 
58 صدف  عبدالبشیر بشیری 231 50 100 حقوق   شبانه 
59 بی بی مرجان عبدالقادر عبادی 222 51 102 اقتصاد   روزانه 
60 قیس الله علم گل  ملک خیل 299 60 120 ژورنالیزم   روزانه 
61 وحیدالله حاجی نجیب الله سروری  224 51 102 علوم سیاسی   روزانه 
62 نجیب الله عبدالله احسان 304 51 102 انجنیری   روزانه 
63 احمد اسرافیل مجددی میاگل حضرت  309 55 110 ژورنالیزم   روزانه 
64 خواجه بصیر  خواجه خلیل فطری 296 51 102 ژورنالیزم   شبانه 
65 سید حکمت  سید منصور مودودی 291 55 110 کمپیوترساینس   شبانه 
66 محمد نذیر محمد داوود نوری 278 50 100 حقوق   شبانه 
67 شکرالله عبدالله احمدی 244 51 102 علوم سیاسی   روزانه 
68 تبسم  شاهپور واسعی 221 61 122 اقتصاد چهارده پاس روزانه 
69 احمد راشد  سید مقیم بخشی 319 52 104 علوم سیاسی   شبانه 
70 قیس محمد اسماعیل هاشمی 228 62 124 اقتصاد   روزانه 
71 محمد امین  لعل محمد    239 57 114 کمپیوترساینس   روزانه 
72 الیاس حاجی امید عظیمی 237 50 100 اقتصاد   روزانه 
73 حسیب الله محمد کاظم جباری 308 52 104 حقوق   شبانه 
74 محمد نذیر محمد شریف صمدی 329 51 102 اقتصاد   شبانه 
75 عبدالمصور آقا جان حلیمی 330 52 104 اقتصاد   روزانه 
76 یاسر بهادرخان عرب زاده 226 53 106 حقوق   روزانه 
77 ولید الله امان الله امان 318 52 104 علوم سیاسی   شبانه 
78 سقاو گلزاده هوتک 205 54 108 اقتصاد   روزانه 
79 محمد عابد آقا محمد  بابکرخیل 217 51 102 کمپیوترساینس   روزانه 
80 فیاض محمد رفیع شریفی 270 52 104 حقوق   روزانه 
81 مجتبی عبدالحمید قادری 207 50 100 علوم سیاسی   روزانه 
82 عبدالکریم عبدالغفور احمدی 248 54 108 انجنیری   صبح وقت 
83 بلال احمد عبدالجلیل  فیضی 265 50 100 اقتصاد   روزانه 
84 احمد باعث نور آغا فقلی 327 53 106 اقتصاد   روزانه 
85 فیصل  قیوم محمدی 257 52 104 ژورنالیزم   شبانه 
86 عبد الطیف  عبد المتین رسولی 325 51 102 حقوق   روزانه 
87 احمد شعیب عبدالستار  ظفرزی  324 54 108 کمپیوترساینس   شبانه 
88 ارشاد  محمد امان صادقی 273 50 100 کمپیوترساینس   روزانه 
89 محمد الیاس غلام مرتضی غوثی 275 52 104 اقتصاد   شبانه 
90 امید الله امیر شاه  تنی 245 51 102 انجنیری   روزانه 
91 صفی الله غلام عمر عمر  274 50 100 اقتصاد   شبانه 
92 اتل بارک عبدالباقی بارک 214 52 104 کمپیوترساینس   شبانه 
93 خواجه عبدالله خواجه ظریف صدیقی 253 50 100 اقتصاد   روزانه 
94 محمد انور احمد پرویز ابراهیمی 219 51 102 حقوق   روزانه 
95 محمد شعیب محمد عزیز حسنی 288 52 104 انجنیری   روزانه 
96 عمران  عبدالوحید   328 54 108 اقتصاد   شبانه 
97 محمد عاصم  امین الله پوپل 202 57 114 انجنیری   روزانه 
98 صدف  محمد نعیم سلطانی   52 104 ژورنالیزم   صبح وقت 
99 فرحت  عبدالغنی لطیفی 315 53 106 ژورنالیزم   صبح وقت 
100 سید یونس نثار احمد  ارشد 242 56 112 کمپیوترساینس   شبانه 
101 ذبیح الله خورشید خورشیدی 287 53 106 ژورنالیزم   شبانه 
102 عصمت الله حمیدالله حمیدی 259 52 104 انجنیری   شبانه 
103 بنفشه سید نصیر سادات 230 50 100 اقتصاد   روزانه 
104 گیتا محمد کریم محب زاده 276 51 102 اقتصاد   شبانه 
105 مصور صمیم عبدالمجید بهیج  316 51 102 اقتصاد   روزانه 
106 مرضیه  محمد  یوسفی 256 59 118 کمپیوترساینس   شبانه 
107 وژمه فرهاد صدیقی   54 108 ژورنالیزم   شبانه 
108 رابعه اول خان صافی 302 56 112 ژورنالیزم   روزانه 
109 مومنه محمد شفیع احمدیار 270 54 108 ژورنالیزم   صبح وقت 
110 پروانه  محمد یاسین سروری  321 51 102 حقوق   صبح وقت 
111 آریا حیات الله حیات 311 53 106 ژورنالیزم   صبح وقت 
112 مرسل  شاه آقا صافی 281 53 106 ژورنالیزم   شبانه 
113 نجوا محمد دین شمس 235 50 100 ژورنالیزم   روزانه 
114 صدف  عاشق الله فضلی 332 50 100 ژورنالیزم   شبانه 
115 تمنا عزیز الرحمن   310 57 114 حقوق   روزانه 
116 شقایق عبدالخالق  رحمانی 285 56 112 ژورنالیزم   روزانه 
117 ساره عبدالغنی لطیفی 322 54 108 ژورنالیزم   صبح وقت 
118 رعنا حیات الله حیات 312 54 108 ژورنالیزم   صبح وقت 
119 رابعه  شاه آقا صافی 280 52 104 ژورنالیزم   شبانه 
120 احمد محمود شیرآقا احمدی نژاد 303 57 114 حقوق   شبانه