نتایج کانکور خزانی سال 1397 مورخ 8 سنبله 
  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  تعداد جوابات  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
  جمال  خوشحال  احمدزی 12940 67 167.5 انجنیری ساختمانی   شبانه 
  فواد احمد  نثار احمد  قاضی زاده  12938 51 127.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  علی رحمان  میرویس ملگری 12838 51 127.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  عنایت الله میرزا محمد محمدی 12897 52 130 حقوق   روزانه 
  عبدالقادر عبدالجبار رؤفی 12945 64 160 کمپیوترساینس   روزانه 
  منصور محمد کریم کریمی 12898 54 135 انجنیری ساختمانی   شبانه 
  سمیر عبدالمتین سکندر 12953 57 142.5 ادارۀ تجارت   روزانه 
  عبدالواحد عبدالصمد  ارمغان  12871 52 130 حقوق   شبانه 
  عبدالرزاق روزیقل رحمانی 12946 53 132.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  عنایت الله نجیب الله رضایی 12961 53 132.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  بلال شاه ولی هاشمی 12822 54 135 ادارۀ تجارت   روزانه 
  ذکیه  محمد عثمان عظیمی 12874 50 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
  محمد قسیم  محمد عظیم عظیمی 12903 55 137.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد شریف  عبدالهادی شریفی  12955 55 137.5 انجنیری ساختمانی   روزانه 
  عزیز احمد  میان احمد  احمدی 12842 66 165 علوم سیاسی   شبانه 
  امیر  فیض الله  سلطانی  12795 55 137.5 علوم سیاسی   روزانه 
  منیژه  نورجان  حًاحًی  12793 58 145 ادارۀ تجارت   شبانه 
  فردین فریدون حسن 12911 54 135 ادارۀ تجارت   روزانه 
  محمد فیصل  فیض الدین  قسمت زاده  12866 88 220 کمپیوترساینس   روزانه 
  سحر  حیدرعصمت بهاء 12791 57 142.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  قسمت الله سلطان جان آشنا 12851 51 127.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  زبیر الله نظر  حسرت  12808 76 190 کمپیوترساینس   شبانه 
  ایمل  احسان الله حیات  12926 50 125 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد رومان محمد ظاهر  مصلح  12833 54 135 انجنیری ساختمانی   شبانه 
  عبدالوهاب  داکتر زلمی فقیری 12913 52 130 ادارۀ تجارت   روزانه 
  ضمیر محمد نبی افروز 12883 57 142.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  صدیق الله عبداللطیف  جانباز  12839 53 132.5 حقوق   روزانه 
  اسدالله حیات الله گلزی 12744 54 135 حقوق   روزانه 
  عبدالوهاب  عبدالرشید رشیدی 12796 55 137.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  پرویز عبدالقسیم سکندری 12952 50 125 علوم سیاسی   شبانه 
  احمد فرهاد غلام صدیق  صدیقی 12878 56 140 حقوق   روزانه 
  مجتبی عبدالغفار  مسافرزاده 12896 58 145 ادارۀ تجارت   روزانه 
  سید محمد امین  سید محمد امیر سادات 12937 53 132.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  احمد شعیب محمد مختار کاظمی 12942 60 150 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
  مبین  محمد عارف  فضلی  12854 60 150 کمپیوترساینس   روزانه 
  احمد بلال  غلام مصطفی هدایت 12847 70 175 انجنیری ساختمانی   روزانه 
  وژمه  محمد عمر  گلستانی 12815 51 127.5 ژورنالیزم   روزانه 
  مرسل  عزیز الله عزیزی 12885 57 142.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  بهاءالدین  رحم الدین  حیدری 12862 74 185 انجنیری ساختمانی   شبانه 
  خواجه ثناءالله خواجه عبدالله صدیقی 12820 58 145 ادارۀ تجارت   شبانه 
  میرویس غلام فاروق  ظریفی 12943 56 140 ادارۀ تجارت   شبانه 
  سعیده مهران یما جان  شعله  12792 55 137.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد هارون  محمد طیب  درانی  12800 59 147.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  بی بی مریم  عبدالاحد  هلالی  12812 58 145 ادارۀ تجارت   روزانه 
  دیانا  محمد نبی  افروز 12884 54 135 ادارۀ تجارت   روزانه 
  مرتضی  محمد افضل  محسنی  12790 55 137.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد عمر  نعمت الله حکمتی  12957 53 132.5 کمپیوترساینس   شبانه 
  محمد رفیع محمد اکبر  یوسفزی 12887 50 125 کمپیوترساینس   روزانه 
  نوید احمد  عبدالقدیر لطیفی  12877 52 130 ادارۀ تجارت   شبانه 
  محمد رضا همایون پژمان 12835 52 130 کمپیوترساینس   روزانه 
  احمد رشاد عبدالوحید  ابراهیمی  12950 55 137.5 ادارۀ تجارت   روزانه 
  زهره  محب الله عطایی زاده  12789 57 142.5 ادارۀ تجارت   روزانه 
  هیواد محمد طاهر  احمدزی 12924 56 140 حقوق   روزانه 
  محمد هارون  محمد یونس نایب خیل 12927 58 145 علوم سیاسی   صبح وقت 
  محمد یوسف  نور محمد  شیرزاد 12920 57 142.5 علوم سیاسی   روزانه 
  احمد نوید  جمال الدین صافی 12916 50 125 ادارۀ تجارت   صبح وقت 
  جان محمد  عبدالصمد  دوست زاده  12910 53 132.5 کمپیوترساینس   روزانه 
  سید عبیدالله  سید عبدالله سادات 12939 56 140 ژورنالیزم   روزانه 
  احمد مسعود محمدآجان  سلطان حبیب  12918 52 130 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد داوود حاجی عبدالرحمن اساس   50 125 علوم سیاسی   شبانه 
  یلدا محمد ضیاء  عطایی   12846 51 127.5 ادارۀ تجارت   شبانه 
  محمد ابراهیم  قیام الدین صافی 12900 50 125 ادارۀ تجارت   روزانه 
  محمد حسن  نصرالله  عزیز  12888 50 125 ژورنالیزم   روزانه 
  عمران  فضل الرحمن  فرهاد 12893 52 130 کمپیوترساینس   روزانه 
  محمد شفیع  غلام محمد  فیضی  12944 58 145 کمپیوترساینس   روزانه 
  منصور جان آقا  نیازی 12899 59 147.5 حقوق   روزانه 
  نجیب الله غلام نبی دور اندیش 12889 51 127.5 حقوق   روزانه 
  محمد ذکریا محمد شریف یعقوبی 12870 50 125 حقوق   شبانه
  یار محمد  محمد اعظم یار 12929 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
  صفی الله نور الله مسافرزاده 12874 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
  زاهد الله حیات الله شیرزی 12823 56 140 اداره و تجارت   روزانه 
  سلیمان عبدالمالک عاطف 12910 57 142.5 علوم سیاسی   شبانه
  احمد مجتبی عبدالحق حکمت 12807 51 127.5 اداره و تجارت   شبانه
  هارون محمد طاهر سعیدی 12923 53 132.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
  عبید الله امان الله احمدی 12241 53 132.5 اداره تجارت   صبح وقت
  فواد محمد عیسی شیرزی 12853 55 137.5 علوم سیاسی   روزانه
  احمد تمیم عبدالرحیم سهرابی 12892 56 140 اداره تجارت   شبانه
  ظریف خان حاجی کبیر اکبر زاده 12956 52 130 علوم سیاسی   روزانه
  حسیب الله نعمت الله نوری 12932 55 137.5 اداره تجارت   شبانه
  حاجی حامد صفر خان ملنگ جان 1291 57 142.5 حقوق   روزانه
  عبدالحمید عبدالطیف ناصری 1254 56 140 حقوق   روزانه
  اکبر خان عبدالهادی زمانی 12913 51 127.5 حقوق   شبانه
  انیلا نثار احمد فیض زاده 12876 54 135 ژورنالیزم   صبح وقت
  جواد دل آقا علی زاده 12933 57 142.5 حقوق   صبح وقت
  محمد افضل محمد انور انعامی 12864 52 130 اداره تجارت   شبانه
  رضوان الله غلام نبی خان خیل 12869 59 147.5 اداره تجارت   شبانه
  محمد ذبیح محمد رفیق رفیق صدیقی 12901 55 137.5 اداره تجارت   روزانه
  احمد زی حق داد بخشی 12834 53 132.5 علوم سیاسی   صبح وقت
  عبدالاحمد محمد شیر جمال زی 12936 51 127.5 اداره تجارت   روزانه
  ذکی محمد هاشم امینی 1285 59 147.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
  نور عزیز نور احمد حسنی 12882 50 125 حقوق   روزانه
  فیصل محمد احمد مومند 12881 50 125 علوم سیاسی   روزانه
  صفی الله عبدالحی یوسفزی 12904 58 145 اداره تجارت   روزانه
  محمد امید محمد حنیف حیدری 12799 55 137.5 اداره تجارت   شبانه
  حشمت الله هدایت الله استانکزی 12880 52 130 انجینری   روزانه
  فرحت الله یار محمد  پیمان 12909 53 132.5 علوم سیاسی   شبانه
  بصیر احمد  دادخدا ملکی 12860 53 132.5 حقوق   روزانه
  مدینه وحیدالله حقیقی 12867 53 132.5 حقوق   شبانه
  اکبر محمد نادر نبی زاده 12943 53 132.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
  مقدس خواجه عزیزالدین صدیقی 12912 50 125 اداره تجارت   روزانه
  مجیب الرحمن محمد الرحمن عزیزی 1255 55 137.5 حقوق   صبح وقت
  بصیر احمد  عبدالباقی نبی زاده 12947 54 135 کمپیوتر ساینس   شبانه
  اجمل اسد الله عنایت زاده 12922 55 137.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
  سمیر  محمد عیسی عثمانی  12852 55 137.5 ادارۀ تجارت   روزانه 
  ساحل  دل آقا ستاری 12840 55 137.5 حقوق   شبانه 
  ماریا  عبدالوکیل  نظری 12925 54 135 علوم سیاسی   شبانه 
  محمد عثمان محمد گل  الماس 12928 56 140 ادارۀ تجارت   شبانه 
  عبدالمتین  محمد نادر انوری 12917 54 135 کمپیوترساینس   شبانه 
  عمران  محمد نعیم  نیازی 12827 52 130 کمپیوترساینس   شبانه 
  مستوره  محمد سرور کاکر 12934 55 137.5 ژورنالیزم   شبانه 
  صدام الدین  اکرام الدین احمد  12863 52 130 حقوق   شبانه 
  فواد   نجم الدین  ستاری  12845 50 125 حقوق   شبانه 
  رنگیلا محمد نجیم  نجیمی 12936 59 147.5 حقوق   روزانه 
  امید  عبدالمجید  حبیبی 12832    
                   
  دین محمد  محمد جاوید  بهادر 12358 46 115 ناکام     
  سید ضیاء سید عباس حسنی 15348 44 110 ناکام     
  صدرالدین عین الدین  سنگر  12918 41 102.5 ناکام     
  محمد سخی محمد نبی دیندار 13929 38 95 ناکام     
  احمد ولید محمد اصف  سیفی 15953 39 97.5 ناکام     
  شبانه  محمد عوض غزنوی 15928 48 120 ناکام     
  صابر محمد ناصر ناصری 13658 46 115 ناکام     
  وزیر محمد نظر محمد نظری 16959 42 105 ناکام     
  سید نذیر سید صفدرشاه صفدری 15642 41 102.5 ناکام     
  صبرینا غلام عباس موسوی 16968 43 107.5 ناکام     
  محمد میلاد محمد قدوس نایاب 16728 46 115 ناکام     
  صابره محمد نوید  شهریار 16535 42 105 ناکام     
  ظریفه  نیک محمد  نیکزاد 16515 41 102.5 ناکام     
  سید بهاءالدین  سید داوود سعیدی 15323 49 122.5 ناکام     
  محمد قاسم  محمد نوید  نوید 16545 48 120 ناکام     
  عالم شاه  محمد مبین وطندوست 15626 45 112.5 ناکام     
  گیتا محمد نصیر صافی 16939 46 115 ناکام     
  وکیل احمد جان محمد  نوروزی 15929 45 112.5 ناکام     
  سمیع الله معاذ الله نذیری 16919 49 122.5 ناکام     
  محمد شاه  محمد نوید  صالح 16545 46 115 ناکام     
  ساره محمود شاه  سرمست 12927 30 75 ناکام     
  محبوبه میر ابراهیم نادم 13619 36 90 ناکام     
  تیمورشاه محمد داد تیموری 12525 40 100 ناکام     
  اسحاق  محمد ابراهیم سهاک 13539 39 97.5 ناکام     
  یار محمد شاه محمد  یاری 11310 46 115 ناکام     
  احمدفیاض تاج محمد مسلم 122174 47 117.5 ناکام     
  میلاد  بیژن نیازی 122140 48 120 ناکام     
  محمد وسیم محمدکریم رافع 12275 49 122.5 ناکام     
  حسیب الله اسدالله عمران 122264 50 125 ناکام     
  سمیع الله عنایت الله اندرابی 122279 51 127.5 ناکام     
  داود اسدالله شهباز 12268 52 130 ناکام     
  ذبیح الله شاه محمود کامران 122255 53 132.5 ناکام     
  رازمحمد نیازمحمد عزیزی 122777 54 135 ناکام     
  محمد رامین محمدیوسف یوسفی 122209 55 137.5 ناکام     
  احمد بلال احمد خالد نوری 12288 56 140 ناکام     
  احمدسلیم محمدصابر بابکرخیل 122281 57 142.5 ناکام     
  محمدشریف محمد یار صاحب زاده 122293 58 145 ناکام     
  نورالهدا محمد عمر قریشی 122301 59 147.5 ناکام     
  محمد تابش شاه محمد منصوری 122178 60 150 ناکام     
  زرینا حسیب الله کلیم الله 1222293 61 152.5 ناکام     
  عبدالواسیع محمد سالم معصومی 122203 62 155 ناکام     
  محمدادیم ویس الدین متاچی 12292 63 157.5 ناکام     
  وارث حمیدالله حبیبی 122130 64 160 ناکام     
  محمد اصیل محمد رفیع کاکر 122209 65 162.5 ناکام     
  سهیل نصرالله روفا 122220 66 165 ناکام     
  فقیرمحمد عبدالمحمد صافی 122196 67 167.5 ناکام     
  ذبیح الله عبدالصمد موسی زی 12292 68 170 ناکام     
  نیلوفر نذیراحمد صبوری 12255 69 172.5 ناکام     
  عبدالمبین  عبدالحکیم حکیمی 122176 70 175 ناکام     
  فخریه خواجه محمدانور صدیقی 12293 71 177.5 ناکام     
  احمدهلال محمدسالم جلیلی 12287 72 180 ناکام     
  وحیدالله رحمت الله پوپلزی 122271 73 182.5 ناکام     
  وحیدالله عبدالجلیل صمدی 122267 74 185 ناکام     
  محمدرفیق قلندر سلیمانی 122836 75 187.5 ناکام     
  وحیده عبدالغنی ابراهیمی 122206 76 190 ناکام     
  پرویز محمد عالم عزیزی 122177 77 192.5 ناکام     
  محمد بهمن محمد کاظم ملوان 12299 78 195 ناکام     
  مصطفی  عبدالستار غفوری 122257 79 197.5 ناکام     
  بصیره عبدالغنی ابراهیمی 122206 80 200 ناکام     
  نصرت الله محمد نسیم لطفی 12280 81 202.5 ناکام     
  سعیده محمد آصف صدیقی 122241 82 205 ناکام     
  هاجره یار محمد نورستانی 122144 83 207.5 ناکام     
  حسنیه عبدالحامد زهیر 122135 84 210 ناکام     
  آرش محمد صدیق صمدی 12222 85 212.5 ناکام     
  فیصل عبدالربی محمد رسول 122198 86 215 ناکام     
  احمد خالد محمد آصف خان 12224 87 217.5 ناکام     
  فردوس غلام ربانی نیاز 122216 88 220 ناکام     
  عبدالصمیم عبدالبصیر فروتن 122248 89 222.5 ناکام     
  محمد نگین محمد غوث سنگری 12254 90 225 ناکام     
  هانی جان محمد شریف شریف 122243 91 227.5 ناکام     
  بصیراحمد حاجی بهادر بابر 122161 92 230 ناکام     
  لطینا سبزعلی صوفی زاده 122286 93 232.5 ناکام     
  نعمت الله عبدالله نوری 122173 94 235 ناکام     
  زحل جان محمد نوری 122125 95 237.5 ناکام     
  خجسته عبدالودود هاشمی 122186 96 240 ناکام     
  ایمل ولی محمد احمدی 122233 97 242.5 ناکام     
  شاروال جان محمد هوتک 122179 98 245 ناکام     
  راشدالله فیض الرحمان محب زاده 122278 99 247.5 ناکام     
  نثاراحمد داد محمد حبیبی 122242 100 250 ناکام     
  محمد یونس شیرمحمد فقیری 122136 101 252.5 ناکام     
  احمد ذاکر احمدشاه  تنها 12276 102 255 ناکام     
  راشد حبیب الله حبیبی 122184 103 257.5 ناکام     
  گلزار غوث الدین فیضی 122148 104 260 ناکام     
  خواجه حشمت الله خواجه محمد اشرف صدیقی 122232 105 262.5 ناکام     
  سلمان  محمد ابراهیم ابراهیمی 122253 106 265 ناکام     
  عادل محمد الیاس حکیمی 12298 107 267.5 ناکام     
  محمد رشاد محمد عثمان عثمانی 122255 108 270 ناکام     
  محمد عبران محمد شفیع لودین 12284 109 272.5 ناکام     
  احمد جاوید نظرمحمد نظری 12231 110 275 ناکام     
  سیدآغا شاه حسن امینی 122246 111 277.5 ناکام     
  نیلوفر عبدالغفار دانش 122212 112 280 ناکام     
  احمدرشاد غلام حیدر مصطفوی 12289 113 282.5 ناکام     
  مهریه سید محمود جلالی 122174 114 285 ناکام     
  عبیدالله تاج محمد محمدی 122199 115 287.5 ناکام     
  محمدخالد محمد حامد میرزاده 122266 116 290 ناکام     
  محمد شریف عبدالبصیر منوری 122247 117 292.5 ناکام     
  مسعود  عبدالبصیر امیری 122193 118 295 ناکام     
  الیاس  نورمحمد امیری 122211 119 297.5 ناکام     
  صاحبه محمد حنیف انوری 122256 120 300 ناکام     
  احسان الله محمدالله بریالی 122147 121 302.5 ناکام     
  پریما مقبول شاه عالمی 122240 122 305 ناکام     
  ریبا کریم بیک قاضی خیل 122272 123 307.5 ناکام     
  محمدعمر حاجی بیدار بیدار ځاځی 122120 124 310 ناکام     
  محمد آصف محمد قسیم نسیمی 12215 125 312.5 ناکام     
  رقیه حمیدالله شمس 12221 126 315 ناکام     
  محمد وصیل محمد عیسی احمدی 12263 127 317.5 ناکام     
  محمد فرید محمد یوسف عظیمی 122196 128 320 ناکام     
  مجیب الله محمد حسن امامی 12225 129 322.5 ناکام     
  رافع حبیب الله حبیبی 122181 130 325 ناکام     
  فریداحمد محمد کبیر روفی 122186 131 327.5 ناکام     
  عبدالنعیم عبدالکریم نذیری 122179 132 330 ناکام     
  فرهمند غلام سخی حیدر 122215 133 332.5 ناکام     
  سید صمیم سید شاه هاشمی 122287 134 335 ناکام     
  محسنه عبدالولی حمیدی   135 337.5 ناکام