نتایج امتحان کانکور متفرقه پوهنتون مشعل مورخ ۴ / ۶ / ۱۴۰۱  روز جمعه 
شماره  نام  نام پدر تخلص  نتایج امتحان  پوهنځی مربوط وقت 
1 نقیب الله مولولی عبدالله عمری کامیاب  حقوق شبانه
2 سمیع الله شاه محمد نوری کامیاب  حقوق شبانه
3 نورمحمد ولی محمد آمین کامیاب  حقوق شبانه
4 عبدالحکیم ریس طوطاخیل کامیاب  حقوق شبانه
5 عبدالجلیل عبدالرحمن ذاکر کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
6 مجتبی عبدالغفار درویش کامیاب  حقوق شبانه
7 سبحان الله همایون همت کامیاب  حقوق شبانه
8 محب الله محمد عارف معتصم کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
9 نورالهدا محمد آجان محمدی کامیاب  حقوق روزانه 
10 عبدالحق عبدالصبور صارم کامیاب  حقوق شبانه
11 محمد مومن محمد مهدی یوسفی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
12 عبیدالله سعادت خان حقیار کامیاب  حقوق شبانه
13 مسعود احمد شاه محمد هوتک کامیاب  علوم سیاسی شبانه
14 طیب  اجمل عطایی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
15 احمد بشیر محمد طایب ظریفی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
16 خواجه شبیر احمد خواجه همایون فقیر صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
17 نصرت الله حفیظ الله محمدی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
18 حسیب الله قشقار بابکرخیل کامیاب  حقوق روزانه 
19 مجتبی محمد داود   کامیاب  علوم سیاسی شبانه
20 محمد آمین محمد ناصر غفوری کامیاب  علوم سیاسی شبانه
21 حبیب غوث حسیب غوث یوسفزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
22 سلیمان شاه  ذلفقار مومند کامیاب  علوم سیاسی شبانه
23 محمد الله آغا جان مصطفی کامیاب  حقوق شبانه
24 محمد رفیع محمد شفیع  ځاځی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
25 خیال محمد صالح محمد قاضی خیل کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
26 محمد آجان امان ګل مسلم کامیاب  حقوق روزانه 
27 میلاد سیداآغا رحیمی کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
28 امرالله نورالله عزیز کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
29 اسرار عبدالشکور قضی زاده کامیاب  ژورنالیزم شبانه
30 حبیب الله نور حبیب مایار کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
31 محمد ذبیر محمد صبور احمدزی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
32 بارکزی رحیم الدین محمدی کامیاب  حقوق شبانه
33 وارث علی احمد فضلی کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
34 عبدالمجیب عبدالحکیم فقیرزاده کامیاب  حقوق شبانه
35 عبدالرافع عبدالواسع مدثر کامیاب  حقوق شبانه
36 احمد فیروز پرویز درویش غیاثی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
37 صالح محمد نیک محمد حیدری کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
38 سید حبیب سیدیحی حماد کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
39 عبدالمتین ظاهر خان آمیری کامیاب  حقوق شبانه
40 نصیراحمد  شیراحمد صمدی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
41 رحمت شاه محمد شاه فورمولی کامیاب  حقوق شبانه
42 زمری داد محمد اختری کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
43 عبدالروف حاجی عبدالطیف فیضی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
44 محمد سهیل محمد موسی محمد کامیاب  حقوق شبانه
45 صفت الله عبدالعظیم علیمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
46 فضل الرحمن خان جان احمدزی کامیاب  حقوق شبانه
47 عظیم الله اسدالله حذیفه کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
48 شکرالله  احسان الله تره خیل کامیاب  علوم سیاسی روزانه 
49 عبیدالله عبدالجبار صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
50 حسیب الله لعل مرجان ځاځی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
51 حسیب الله شاه لالا صافی کامیاب  حقوق شبانه
52 نورالله محمد حسین پکتیا وال کامیاب  حقوق روزانه 
53 احسان الله عزیز الله احسان کامیاب  حقوق شبانه
54 ضیالحق نیاز علی ضیا کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
55 عبدالرحمن محمد نبی وهاج کامیاب  حقوق شبانه
56 عنایت الله نقیب الله منیب کامیاب  حقوق شبانه
57 سید ابرار عبدالغفار تیموری کامیاب  حقوق شبانه
58  عتیق الله محمد صدیق صدیقی کامیاب  حقوق شبانه
59 غلام علی  غلام ربانی رحمانی کامیاب  حقوق شبانه
60 عبدالوهاب حاجی سعادت عاصم کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
61 فراج الدین امام الدین عزام کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
62 محمد روهین محمد رحیم کریمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
63 نوروز عبدالستار واحدیار کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
64 امید محمد الله سلطانی کامیاب  حقوق روزانه 
65 جمیع الله جانان ملا محمد اکبر اختر جانان کامیاب  ژورنالیزم شبانه
66 سید مجتبی سید شفیق الله هاشمی کامیاب  حقوق روزانه 
67 سردار ولی محمدولی لقمانی کامیاب  حقوق شبانه
68 عبدالحی محمد دین وفا کامیاب  حقوق شبانه
69 زمری روح الله عثمانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
70 عبدالطیف سید لطف الله هاشمی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
71 شمس الله عزت میر فیضی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
72 فیضان مومین وردګ کامیاب  ژورنالیزم شبانه
73 برهان الدین نور محمد نوری کامیاب  علوم سیاسی شبانه
74 ذوبین محمد صادق قادری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
75 سیف الرحمن محمد جان عکاشه کامیاب  علوم سیاسی شبانه
76 حشمت الله محمد داد کریمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
77 حمید الله توفیق الله احمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
78 هلال احمد محمد داود عتیق الله کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
79 میلاد عزیز احمد قاضی زاده کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
80 صفت الله حیدرخان مطمئن کامیاب  حقوق شبانه
81 عبدالظهور عبدالقدیر مهمند کامیاب  حقوق روزانه 
82 محمد خطاب  ولی محمد احمدزی کامیاب  حقوق روزانه 
83 ویس الله عبدالنبی ستانکزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
84 احمد طحه محمد ابراهیم عمری کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
85 ذبیح الله محم عاشق خیبر کامیاب  علوم سیاسی شبانه
86 رحمت الله ملک میرزا میرزایی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
87 نذیر احمد صمدی شیر احمد صمدی صمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
88 محمد زاهد حلیم ګل   کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
89 وحیدالله محمد یاسین امتی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
90 محمد نذیر بشرمل غلام فاروق بشرمل کامیاب  حقوق شبانه
91 سید لطف الله عبدال سعید سادات کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
92 سید الله غلام رسول ابراهیمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
93 سید جلال سید صالح محمد ابراهیمی کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
94 سید احمدشاه سیدصالح محم  هاشمی کامیاب  علوم سیاسی روزانه 
95 هدایت الله دورانی فدایی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
96 سید مسیح الله سیدکریم شاه سادات کامیاب  ژورنالیزم شبانه
97 مسعود احمد داد محمد عطایی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
98 محمد نایب محب الله حقیار کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
99 میثم دادالعلی پیکار کامیاب  علوم سیاسی شبانه
100 رحم الله اسدالله نوابی کامیاب  حقوق شبانه
101 محمد قسیم محمد سلیم امیری کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
102 صاحب خان حاجی محمد حسن امیری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
103 سید ابوبکر سید جاوید سادات کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
104 محمد آغا محم اسماعیل عبدالرحیمزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
105 کرامت الله رحمت الله حقانی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
106 احمد ضیاء اسماعیل عبدالله کامیاب  حقوق شبانه
107 محمد صابر محمد صدیق حبیبی کامیاب  حقوق روزانه 
108 نصرت الله احمدشاه عظیمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
109 عنایت الله احمدشاه عظیمی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
110 ښایسته میر روزی خان احمدی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
111 عبدالطیف حاجی حضرت الدین احمدزی کامیاب  حقوق شبانه
112 فرهاد الله صیف الله خالص کامیاب  حقوق شبانه
113 محمد انور حاجی مومن نوری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
114 اختر محمد یارمحمد بهار کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
115 امد صباون ګل محمد احمدزی کامیاب  حقوق روزانه 
116 محمد فرید محمد عثمان عادل کامیاب  علوم سیاسی روزانه 
117 عبدالحی غلام سخی فورمولی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
118 سید مدثر نورآغا احدیار کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه 
119 آرمان عبدالجبار محمدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
120 محمد یحی خیال محمد پوپلزی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
121 عطاالله عبدالنبی ستانکزی کامیاب  حقوق روزانه 
122 سید عماد سید باقر سید کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
123 سعد الدین ګلبدین عظمی کامیاب  حقوق روزانه 
124 خبیب محمد داود حیدری کامیاب  حقوق روزانه 
125 مفتی جمع خان عبدالغفار عاصف کامیاب  حقوق شبانه
126 عبدالحمد سیدالرحمن رحمانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
127 نزیراحمد محمد معصوم عمری کامیاب  حقوق شبانه
128 حکمت الله اخترمحمد افغان کامیاب  حقوق شبانه
129 عطالرحمن عبدالرحمن بهرام کامیاب  حقوق روزانه 
130 احمد فرزاد احمد جواد کوهستانی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
131 امین احمد لعل محمد ابراهیمی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
132 حمدالله حضرت الدین سجاد کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
133 زاهدالله حرمت الله بابکرخیل کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
134 زهیرالله عنایت الرحمن صافی کامیاب  حقوق روزانه 
135 محمدرسول عطامحمد ملکزاده کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
136 حشمت الله حسن آنګار کامیاب  علوم سیاسی شبانه
137 خمینی میاګل بابکرخیل کامیاب  حقوق شبانه
138 محمد قاهر محمد طاهر عباسی کامیاب  حقوق روزانه 
139 شفیع الله عتیق الله عطازاده کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
140 میر محمد امین میراحمد امیری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
141 محمد سلام جمع ګل  ناصری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
142 سید امیر سید حیدرشاه حیدری کامیاب  حقوق شبانه
143 کامران محمد یعقوت زاهد کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
144 سید علی  رحمان صاحب زاده کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
145 نورعلم میرعلم درویش کامیاب  ژورنالیزم شبانه
146 جلیل الله عزت الله راشد کامیاب  حقوق شبانه
147 محمد داود محمد هابیل حاجی حنظله کامیاب  حقوق شبانه
148 سمیع الله محمدیما الهام کامیاب  علوم سیاسی روزانه 
149 احمد فردوس  محمد انور کاکړ کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
150 محمدصمیم محمدنسیم سلیمان خیل کامیاب  حقوق شبانه
151 مبصر عبدالظاهر سلیمان خیل کامیاب  حقوق روزانه 
152 صدیق الله  محمدوحید نعمانی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
153 محمدمنصور محمدقاسم محمدی کامیاب  ژورنالیزم روزانه 
154 روح الله  محمداسحق محمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
155 فرید روح الله عاصم کامیاب  حقوق روزانه 
156 صدیق الله  حیدرخان الهام کامیاب  علوم سیاسی شبانه
157 شفیع الله عبدالرحمن هایار کامیاب  حقوق روزانه 
158 شریف الله جان محمد بهیج کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
159 امام الدین عبدالشکور زاهد کامیاب  علوم سیاسی شبانه
160 شمس الله گلا جان مموزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
161 سمیع الله ولی محمد احمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه 
162 الیاس لعل آقا بهادری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
163 نورالرحمن محمدمومن جاهد کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
164 عبدالرشاد امام الدین رشیدی کامیاب  علوم سیاسی  
165 ابراهیم  محمدظریف هاشمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
166 مجتبی محمداسحق احمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
167 خواجه مسعود خواجه ایشان صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت  
168 مصور محمدنسیم نعمان  کامیاب  ادارۀ تجارت  
169 قدرت الله محب الله الهام کامیاب  حقوق شبانه
170 ویس الله عبدالاحمد صافی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
171 رومل عبدالرضاخان فیضی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
172 خواجه جواد خواجه کمال الدین صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
173 عتیق الله حکیم جان شامبنی کامیاب  انجنیری ساختمانی  
174 روح الله  خالق داد عظیمی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
175 محمدزمان محمدمحفوظ ایوبی کامیاب  ادارۀ تجارت  
176 صمیم خان آغا بهادری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
177 محمداقبال عبدالحنان عمری کامیاب  علوم سیاسی روزانه
178 عبدالوارث عبدالستار حمت کامیاب  حقوق روزانه
179 محمداکرم محمدکبیر اکرمی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
180 خواجه معاذالله خواجه نصرت صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
181 عبدالوارث عبدالمجید رحیمی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
182 محمداکبر اجمل عطایی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
183 ایمل محمدابراهیم محمدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
184 گل ولی شاه ولی ذاکر کامیاب  علوم سیاسی شبانه
185 شکرالله  حفیظ الله   کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
186 محمدبصیر عبدالغنی مبشر کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
187 فریدالله زمری سروری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
188 فضل الحق نظرمحمد نظری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
189 عاشق الله محمدگل   کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
190 سراج الحق بزرگ جمیل   کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
191 شکرالله  شاه ولی مهمند کامیاب  علوم سیاسی شبانه
192 محمدرفیع محمدسلیمان آخندزاده کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
193 نیکمل شیرمحمد شیرزوی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
194 محمدمجتبی نورمحمد هلال کامیاب  حقوق روزانه
195 احمدشهرام غلام باعث مهدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
196 عزت الله محمد تراب حکیمی کامیاب  حقوق شبانه
197 محمد نیاه نجم الدین فیضی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
198 محمد شاکر خان محمد ریحان کامیاب  علوم سیاسی شبانه
199 زلمی  گدا محمد امیری کامیاب  ژورنالیزم روزانه
200 احسان الله محمد طاهر مندوزی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
201 داد الله نذیر گل تحسین کامیاب  حقوق روزانه
202 محمدبصیر نظرمحمد سلیمان خیل کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
203 احمدزی اجمل بارکزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
204 وحیدالله محمدیوسف یوسفی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
205 شیراز بصیر محمدی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
206 محب الله محمد طاهر مصباح کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
207 حسیب الله محمد عثمان محمدی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
208 محمد منصور حبیب الرحمن  حیدری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
209 محمد عاصم خان محمد فرملی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
210 محمد سمیع خواجه محمد صدیقی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
211 محمد حامد شمس الحق نثار کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
212 عبدالمصور عبدالظاهر سلیمان خیل کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
213 محمد بلال یارمحمد سوله مل کامیاب  حقوق روزانه
214 عبدالواحد محمدزمین صدیقی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
215 اکرام الله ملامحمد محمدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
216 خان علم  میر علم مصعود کامیاب  علوم سیاسی روزانه
217 ادریس منور صافی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
218 ذلگی گدا محمد امیری کامیاب  ژورنالیزم روزانه
219 محمد نعیم  محمد عارف مجددی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
220 عبدالبصیر غلام دستگیر نایبی کامیاب  حقوق شبانه
221 وجیه الله عبدالله نظری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
222 بشیر احمد محمد بصیر مبشر کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
223 امین جان دواجان احمدزی کامیاب  ژورنالیزم شبانه
224 هدایت الله سیدکریم   شاهد کامیاب  علوم سیاسی شبانه
225 عبدالباقی محمدمرسلین صدیقی کامیاب  حقوق روزانه
226 منکاد الله حیات الله نورس کامیاب  اقتصاد روزانه
227 محمدریحان شیرمحمد وفا کامیاب  حقوق روزانه
228 احسان الله محب الله ملکزی کامیاب  حقوق شبانه
229 سمیع الله خیال محمد ایوبی کامیاب  ژورنالیزم شبانه
230 عمران ایوب حکیمی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
231 خالد احمد قاری عبدالله حیدری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
232 عبدالقیوم ولی محمد زیارمل کامیاب  ژورنالیزم شبانه
233 شفیع الله خالق داد شکیب کامیاب  حقوق شبانه
234 محمود عبدالغفور منصور کامیاب  علوم سیاسی شبانه
235 عبدالرحیم نورآغا درویش کامیاب  علوم سیاسی شبانه
236 صدیق الله  شیرمحمد ریښتین کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
237 ادریس نقیب الله سلطانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
238 فیصل عبدالستار مقصودی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
239 امرالله انات خان محمدی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
240 رحیم الله رحمت الله شرافت کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
241 صفت الله اڅکزی  اختری کامیاب  علوم سیاسی شبانه
242 سید محبوب سید مصطفی سادات کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
243 سیدعلی بهروز سیدنادرشاه ابدالی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
244 فیروز محمدیعقوب یعقوبی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
245 اصل الدین امام الدین وزیری کامیاب  حقوق روزانه
246 روح الله  شمس الله صدیق   کامیاب  حقوق شبانه
247 محمدرفیق  عبدالواسع صافی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
248 نعیم الدین غوث الدین یعقوبی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
249 محمد ادریس محمدمنیر   کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
250 عبدالجمیل عبدالخلیل جواد کامیاب  علوم سیاسی روزانه
251 محمد حامد محمد ولی اسد کامیاب  حقوق شبانه
252 بارکزی شمس الدین  صابر کامیاب  حقوق شبانه
253 حامد خان محمد ساهل کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
254 امین الله نجیب الله عرفانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
255 بشیر احمد وسیم جان مموزی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
256 احمدفریدون شرین محمد عشرت کامیاب  علوم سیاسی شبانه
257 ریحان عبدالحمید غیاثی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
258 محمد علی  محمد عمر  سردار کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
259 سلیمان   اجمل عطایی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
260 قیس عبدالحمید غیاثی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
261 سهراب رحمت الله محمدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
262 محمد واعظ محمد ایوب معصوم کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
263 محمد عابد میر علم میرزاد کامیاب  ژورنالیزم روزانه
264 عبدالخالق حاجی ادم خان ذاکر کامیاب  علوم سیاسی شبانه
265 محمد لایق محمدشعیب فاتح کامیاب  حقوق شبانه
266 ذاکرالله امان الله امان کامیاب  حقوق شبانه
267 ساحل محمد صدیق توخی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
268 محمد عمر هلمند عطایی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
269 شفیق  عبدالرحمن رحمن برومند کامیاب  ژورنالیزم شبانه
270 ضیالحق دواجان زبیر کامیاب  ژورنالیزم شبانه
271 محمد امید محمد آقا احمدزی کامیاب  حقوق شبانه
272 شریف الله  روح الله مدثر کامیاب  حقوق شبانه
273 رحمت شاه محمود شاه فضلی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
274 عزیزالله فیض محمد نظری کامیاب  علوم سیاسی روزانه
275 روح الله  چارگل ریحان کامیاب  حقوق روزانه
276 جاوید الله  کمال الدین عثمان  کامیاب  حقوق شبانه
277 عبادالله محمد امین همدرد کامیاب  حقوق شبانه
278 مومن خان سلطان ولی هوتک کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
279 شایق  عبدالحق اعظمی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
280 هجران  رقیب جان احمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
281 نذیر الله عصمت الله عطایی کامیاب  اقتصاد روزانه
282 صفی الله عبقید الله سلیمان خیل کامیاب  اقتصاد روزانه
283 محمد صیاوون میانور محمدی کامیاب  حقوق روزانه
284 خالد عبدالواحد واحدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
285 حکمت الله نجیب الله مموزی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
286 زاهد الله گل جان مومند کامیاب  حقوق روزانه
287 گلزار خان آغا شریفی کامیاب  حقوق روزانه
288 محمد رفیع محمد شفیع  مصباح کامیاب  حقوق روزانه
289 وحید الله امان الدین قریشی کامیاب  اقتصاد روزانه
290 نور الله عبدالروف پوپلزی کامیاب  اقتصاد شبانه
291 قیس  گل آقا حبیبی کامیاب  حقوق شبانه
292 جمعه الدین مزار گل  امرخیل کامیاب  حقوق شبانه
293 محمد ویس محمد یعقوب فقیری کامیاب  ژورنالیزم شبانه
294 محمد جاوید بهرام خان ناصری کامیاب  اقتصاد روزانه
295 سمیع الله روح الله ایوبی کامیاب  حقوق شبانه
296 حجت الله نقیب الله نظری کامیاب  ژورنالیزم شبانه
297 سید رشاد سید هدایت الله محبوبی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
298 وحید الله فضل الرحمن داودزی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
299 ابراهیم  عبدالجمیل اکبری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
300 هدایت الله عبدالوهاب حًدران کامیاب  ژورنالیزم شبانه
301 شفیع الله عبدالودود   کامیاب  حقوق شبانه
302 صفت الله خیر الله مهمند کامیاب  حقوق روزانه
303 عبدالاحد عبدالوجید فورمولی کامیاب  اقتصاد روزانه
304 محمد جاوید فضل الدین صافی کامیاب  ژورنالیزم شبانه
305 زیارمل محمد حسن تقوادار کامیاب  علوم سیاسی شبانه
306 خواجه محمد صالح محمد حماس کامیاب  حقوق شبانه
307 الوزی هنر خان هوتک کامیاب  حقوق روزانه
308 احسان الله امان الدین قریشی کامیاب  اقتصاد روزانه
309 سید میلاد  سید عبدالغفار عابدی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
310 سید بلال سید عبدالقیوم فیضی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
311 عمران الله ملا محمد محمدی کامیاب  اقتصاد روزانه
312 محمد الیاس محمد لعل عمرخیل کامیاب  اقتصاد شبانه
313 ښایسته ګل عبدالجبار انتظار کامیاب  حقوق شبانه
314 احمد صدیق احمد شاه سراج کامیاب  حقوق شبانه
315 ملک محمد الله محمد محمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
316 قریب الله جان محمد  یوسف کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
317 وکیل احمد روح الله حماس کامیاب  حقوق شبانه
318 عبدالهادی مرسلین صدیقی کامیاب  حقوق شبانه
319 محمد بشیر حکم خان سالارزی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
320 مصطفی محمد نبی صدیقی کامیاب  حقوق شبانه
321 شمس الرحمن عبدالواسع الیاس کامیاب  ژورنالیزم شبانه
322 عصمت الله گل نبی   کامیاب  حقوق شبانه
323 غلام یحی محم نبی صدیقی کامیاب  حقوق شبانه
324 محمد فاضل حاجی عبدالمالک بدر الدین کامیاب  حقوق شبانه
325 محمد اسحق عبدالغنی توحیدیار کامیاب  حقوق شبانه
326 حفیظ الله محمد آصف روحانی کامیاب  اقتصاد شبانه
327 زلگی زلمی یاقوبی کامیاب  اقتصاد شبانه
328 محمد فیصل غلام سخی نائیبی کامیاب  حقوق شبانه
329 محمد یحیی محمد ابراهیم محمدی کامیاب  حقوق شبانه
330 نصرت الله نجیب الله پوپلزی کامیاب  اقتصاد شبانه
331 محمد فهیم عبدالهی مصعب کامیاب  حقوق شبانه
332 نصیب الله نصرت الله پوپلزی کامیاب  حقوق شبانه
333 سهیل  کثیر احمد هوتک کامیاب  علوم سیاسی شبانه
334 برکت الله رحمت الله رحیمی کامیاب  اقتصاد روزانه
335 محمد نعمان  عبدالاحد غزنوی کامیاب  اقتصاد شبانه
336 محمد نسیم محمد کریم کریمی کامیاب  اقتصاد روزانه
337 احسان الله شهزاده مشفق کامیاب  اقتصاد شبانه
338 جلال امان الله  هوتک کامیاب  حقوق روزانه
339 قدرت الله عبید الله احمدزی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
340 محمد الله حاجی طلاخان احمدزی کامیاب  حقوق شبانه
341 سید مصطفی سید علی سادات کامیاب  اقتصاد شبانه
342 سهراب عظیم الله عزیزی کامیاب  اقتصاد روزانه
343 حسیم خان عبدالرحمن غفوری کامیاب  اقتصاد روزانه
344 نور الله شیر محمد کریمی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
345 سمیع الله لطیف احمد ناصری کامیاب  علوم سیاسی شبانه
346 همایون شمس الدین  مبشر کامیاب  حقوق شبانه
347 منصور الله زمری مموزی کامیاب  اقتصاد شبانه
348 قاری ذاکر الله صالح محمد قاری زبیر کامیاب  حقوق شبانه
349 صمد تاج محمد نورزی کامیاب  ژورنالیزم شبانه
350 سید آقا محمد آقا امرخیل کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
351 فیض آقا محمد اکبر زرابی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
352 یاصر ذین العابدین صدیقی کامیاب  حقوق روزانه
353 احمد فرهاد محمد داود لودین کامیاب  اقتصاد روزانه
354 عبدالبشیر حسین خیل سمین گل حسین خیل کامیاب  اقتصاد شبانه
355 عبدالخطاب عبدالتواب صدیقی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
356 عبدالمتین محمد گل صدیقی کامیاب  حقوق روزانه
357 راشد حبیب الله رحیمی کامیاب  اقتصاد شبانه
358 جهاد الله حیات الله امینی کامیاب  حقوق روزانه
359 مجتبی محمد یوسف لودین کامیاب  اقتصاد روزانه
360 نثار احمد غلام سرور  مجددی کامیاب  اقتصاد روزانه
361 سمیع الله غمی شاه رحیمی کامیاب  حقوق روزانه
362 عبدالباسط عبدالقاهر فدایی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
363 عبدالغفور نذیر کاروان کامیاب  علوم سیاسی شبانه
364 محمد جواد محمد رسول زمانی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
365 محمد ندیم سید الرحمن شاکر کامیاب  حقوق شبانه
366 محمد طارق محمد عیان خان فرهمند کامیاب  اقتصاد روزانه
367 مطیع الله محمد یوسف ماموند کامیاب  اقتصاد روزانه
368 محمد یاقیب الله محمد رفیق مصلح کامیاب  اقتصاد شبانه
369 محمد ناصر  الله محمد احرار کامیاب  ژورنالیزم روزانه
370 جمیل علی گل   کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
371 فردین غلام جیلانی حبیبی کامیاب  اقتصاد روزانه
372 حامد یار محمد  هاشمی کامیاب  اقتصاد شبانه
373 عتیق الله ناصر خان عمر ناصری کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
374 محمد ایمل محمد قاسم پسرلی کامیاب  اقتصاد روزانه
375 حبیب الله محمد کریم  حقیار کامیاب  حقوق شبانه
376 سمیع الله فیض محمد ذاهد  کامیاب  اقتصاد روزانه
377 عبدالبصیر نوراحمد احمدزی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
378 محمد اسماعیل پاینده محمد اکبری کامیاب  اقتصاد شبانه
379 صدیق الله  احمد عارف غالب کامیاب  ژورنالیزم روزانه
380 صدیق الله  امین الله  کریم زاده کامیاب  حقوق شبانه
381 قدرت الله  ملا عبدالمتین الفت کامیاب  اقتصاد شبانه
382 محمد عاصم محمد عارف سمسور کامیاب  حقوق روزانه
383 اکرام  حاجی نظیر وزیری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
384 سبحان الله  جنت گل سبحان موسرازی کامیاب  حقوق شبانه
385 فضل احمد عبدالاحد فضلی کامیاب  اقتصاد شبانه
386 مطیع الله داد الله رستم کامیاب  حقوق شبانه
387 عبدالرقیب عبدالحمید شعیب کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
388 نقیب الله وربنمین عاکف کامیاب  حقوق شبانه
389 احمد صدام مولاگل هوتک کامیاب  ژورنالیزم روزانه
390 عصمت الله عنایت الله مظلومیار کامیاب  حقوق روزانه
391 عبیدالله عبدالربی عبیدی کامیاب  حقوق روزانه
392 فضل الرحیم سید الرحیم رحیمی کامیاب  اقتصاد شبانه
393 عبدالله غلام حیدر عرش کامیاب  اقتصاد روزانه
394 ذبیح الله محمد گل صمدزی کامیاب  اقتصاد شبانه
395 عبیدالله گل نازک صمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
396 عبدالحکیم عبدالغفار غفاری کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
397 میراگل امام الدین   کامیاب  حقوق روزانه
398 فواد یارمحمد هوتک کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
399 فریدالله عبدالشهید سلطانی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
400 احمد ذکی محمد نصیر   کامیاب  حقوق روزانه
401 محمد مرتضی عبدالجمیل حسین زاده کامیاب  ژورنالیزم روزانه
402 عصمت الله سیدرحمان رحمانی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
403 ذرجان امین جان یادموسی زی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
404 حامد عبداستار غنی زاده کامیاب  ژورنالیزم روزانه
405 قسیم شیرمحمد شیرزاد کامیاب  ژورنالیزم روزانه
406 اظهارالله محمد شفیق نیازی کامیاب  حقوق شبانه
407 منصور محمد حسن نیازی کامیاب  علوم سیاسی شبانه
408 معین احمد نوراحمد احمدی کامیاب  حقوق شبانه
409 عبدالمعز عبدالبصیر فرملی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
410 عبدالغیور محمدالله تاتار کامیاب  حقوق شبانه
411 عزیزالرحمن صدیق الله میوند کامیاب  علوم سیاسی شبانه
412 فریاد محمد حسن نیازی کامیاب  حقوق شبانه
413 عبدالواحد عید گل عادل کامیاب  حقوق شبانه
414 رحیم الله گلاجان احمدی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
415 اسمعیل محمد داود حبیبی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
416 نثار گل محمد  آقامحمد کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
417 محمدالیاس الله محمد  محمدی کامیاب  حقوق شبانه
418 محمدد کاظم محمد سالم حسن زاده کامیاب  حقوق شبانه
419 اسلام الدین ضیاالدین خاد کامیاب  ژورنالیزم شبانه
420 الطاف الرحمن عبدالمعبود عابد کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
421 احمد سهیل نیازمحمد فطرت فیظی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
422 فریدون قمرالدین وفا کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
423 محب الله بسم الله پهلوان زاده کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
424 عبدالباسط وحیدالرحمن رحیمی کامیاب  حقوق شبانه
425 همایون رحیم رحیم زی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
426 محمد زاهد علی خان احمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
427 محمدصادق علی خان احمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
428 محمدنسیم محمدصادق صادق کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
429 عبدالمجیب صدرالدین صدر کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
430 سید رحیم سیدغلام رسول رسول زی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
431 ضیاؤالدین نورالدین تمیوری کامیاب  حقوق روزانه
432 فضل الله شاغاسی عباسی کامیاب  حقوق روزانه
433 خان رشید ظابط سیلانی آرمان کامیاب  حقوق شبانه
434 نصرت الله نعمت الله بابک کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
435 واثق  محمد رفیع همدرد کامیاب  حقوق شبانه
436 محمد مبین محمد نعیم کاکر کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
437 جمشدی زلمی شهابی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
438 محمد ادریس عبدالمالک رستمی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
439 حسی احمد عبدالودود حیدری کامیاب  حقوق روزانه
440 روښان محمد ابراهیم مولوی زاده کامیاب  ژورنالیزم روزانه
441 محمد اسماعیل غلام آغا عمر کامیاب  حقوق شبانه
442 حسیب الله سید حبیب هاشمی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
443 حکمت الله علی شاه احمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
444 حضرت بلال نورآغا عثمانی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
445 معروف حاجی محد عالم شاهد کامیاب  حقوق شبانه
446 کریم الله سورگل منگل کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
447 محمد فاروق علی خان احمدزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
448 محمد امید ملنگ  محمدی کامیاب  حقوق شبانه
449 رحمت الله خلیل الحمن ستانکزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
450 ایمل لعل محمد شیرزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
451 محمد یوسف امام گل همت کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
452 بهمن عبدالحمید   کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
453 جواد فقیراحمد عزیزی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
454 خالد سیدعباس خان عباسی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
455 محمد فایز محمد اسحاق ظریفی کامیاب  حقوق شبانه
456 نصیرخان ملنگ  هوتک کامیاب  حقوق شبانه
457 کیهان بازمحمد کوهستانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
458 عجب گل  پادشاه گل عطایی کامیاب  حقوق روزانه
459 محمد اقا محمدرازق حکیمی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
460 سیف الرحمن طوردی برحق کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
461 بلال احمد عبدالفرید محمدی کامیاب  حقوق روزانه
462 محمد یوسف سیداجان خاکسار کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
463 عبدالغفور عتیق الله عصمت کامیاب  حقوق روزانه
464 نورالحق محمد خبیر شاهد کامیاب  علوم سیاسی شبانه
465 مجیب الله رحمت الله حامد کامیاب  حقوق شبانه
466 فیاض احمد عزیز احمد کاکر کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
467 جمشید الله محمد  محمدی کامیاب  حقوق روزانه
468 محمد فیصل عیام الدین امیری کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
469 فیضان الله رفیق الله صبحانی کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
470 عبدالرحمن عبدالرقیب اصحاقزی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
471 عبدالمجید  محمد داود آخندزاده کامیاب  ادارۀ تجارت روزانه
472 محیب الله نجیب الله هجران کامیاب  حقوق روزانه
473 محمد موسی ذکریا احمدزی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
474 اکرام الله رحیم الله منهاج کامیاب  حقوق شبانه
475 احمد ناصر غلام مجتبی مهرزاد کامیاب  حقوق روزانه
476 محمد الله  بریالی مموزی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
477 ابراهیم  عبدالواحد واحدی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
478 ذبیح الله روزی محمد   کامیاب  ژورنالیزم شبانه
479 فهیم  خیرالله شریفی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
480 علی مرتضی میر حسین درویشی کامیاب  علوم سیاسی روزانه
481 قدرت الله رحمت الله رحیمی کامیاب  اقتصاد روزانه
482 محمد سالار محمد شفیع  حنیفی کامیاب  انجنیری ساختمانی شبانه
483 محمد طاوس رسول خان رسولی کامیاب  ادارۀ تجارت شبانه
484 آله غلام معصوم معصومی کامیاب  اقتصاد روزانه
485 زحل پیر محمد پیرزاد کامیاب  اقتصاد روزانه
486 طیبه محمد موسی سروری کامیاب  اقتصاد روزانه
487 ظهره فیض محمد رحمتی کامیاب  اقتصاد روزانه
488 رویدا سبزعلی رمضانی کامیاب  اقتصاد روزانه
489 بی بی عایشه غلام ذکریا قریشی کامیاب  اقتصاد روزانه
490 ساره سید مهر ناصر سیری کامیاب  اقتصاد روزانه
491 زهره غلام حضرت سخی زاده کامیاب  اقتصاد روزانه
492 آرزو محمد ظریف شریفی کامیاب  اقتصاد روزانه
493 دیوه عزیز الله احمدی کامیاب  اقتصاد روزانه
494 زهرا عبدالفرید محمدی کامیاب  اقتصاد روزانه
495 فریبا محمد اشرف احمدزی کامیاب  اقتصاد روزانه
496 مریم عبدالصمد احمدی کامیاب  اقتصاد روزانه
497 مرضیه محمد آجان فیضی کامیاب  اقتصاد روزانه
498 یگانه خان جان ایوبی کامیاب  اقتصاد روزانه
499 مروه عزیز الله احمدی کامیاب  اقتصاد روزانه
500 سونیا خواجه همایون فقیر صدیقی کامیاب  اقتصاد روزانه
501 سحر سید شفیق هاشمی کامیاب  اقتصاد روزانه
502 شبنم عبدالمنیر یعقوبی کامیاب  اقتصاد روزانه
503 صدف نظراب شاه خرمی کامیاب  اقتصاد روزانه
504 فریما سید آصف شاه رضوی کامیاب  اقتصاد روزانه
505 زهره امان الحق ملکزاده کامیاب  اقتصاد روزانه
506 ثنا‌ محمد عارف امیری کامیاب  اقتصاد روزانه
507 ادیبه عبدالروف عاطفی کامیاب  اقتصاد روزانه
508 مروه علاوالدین فیضی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
509 زرفشان عبدالحفیظ اسلمی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
510 صدیقه محمد صادق  امیری کامیاب  ژورنالیزم روزانه
511 نیلاب نوری جان محمد نوری کامیاب  ژورنالیزم روزانه
512 شراره شاپور تنویر کامیاب  ژورنالیزم روزانه
513 مونیسه حاجی گل رسول رسولی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
514 رابعه غلام مستقیم سحر زاد کامیاب  ژورنالیزم روزانه
515 شبنم امان الله صدیقی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
516 روینا ننگیالی ولی زاده کامیاب  ژورنالیزم روزانه
517 منیژه غازی احمدزی کامیاب  ژورنالیزم روزانه
518 مریم محمد ناصر غفوری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
519 سارا مراد محمد محمدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
520 زهرا عبدالخلیل  خلیلی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
521 حسنا فیض محمد سروری کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
522 فهیمه سید فقیر  سیدی کامیاب  انجنیری ساختمانی روزانه
523 ساره امان الله نبی زاده کامیاب  حقوق روزانه
524 جهاد گلا جان عبدالبدیع صیاد کامیاب  حقوق روزانه
525 مژده سید هدایت الله محبوبی کامیاب  حقوق روزانه
526 حلیمه حفیظ الرحمان صافی کامیاب  حقوق روزانه
527 زینب محمد هاشم نمازی کامیاب  حقوق روزانه
528 نګینه محمد اختر اکرمی کامیاب  حقوق روزانه
529 ثنآ محمد احسان مسدد کامیاب  حقوق روزانه
530 نجما‌ حیات الله حبیبی کامیاب  حقوق روزانه
531 انوشه احمد ضیا مروت کامیاب  حقوق روزانه
532 شکوفه محمد ګل بهار کامیاب  حقوق روزانه
533 زحل عبدالمعروف یوسفی کامیاب  حقوق روزانه
534 سپوژمی  حفیظ الرحمن صافی کامیاب  حقوق روزانه
535 لیدا غلام ولی مهرزاد کامیاب  حقوق روزانه
536 هما  سید داوود نوید کامیاب  حقوق روزانه
537 مروه محمد عیسی محمد عیسی کامیاب  حقوق روزانه
538 انیسه جان محمد غیور سادات کامیاب  حقوق شبانه
539 روبینا حفیظ الله فیضی کامیاب  حقوق روزانه
540 عشوه وهاب شاه معصومی کامیاب  حقوق روزانه
541 مروه اجمل احمدزی کامیاب  حقوق روزانه
542 هدیه جان محمد فقیری کامیاب  حقوق روزانه
543 ساجده احمدزی خروتی کامیاب  حقوق روزانه
544 مژګان محمد اکبر حیدری کامیاب  حقوق روزانه
545 نبیلا  سید عزت الله قمرزاده کامیاب  حقوق روزانه
546 مریم محمد ظریف شریفی کامیاب  حقوق روزانه
547 فهیمه محمد فیصل صمدی کامیاب  حقوق روزانه