نتایج کانکور خزانی سال 1401 مورخ 21 اسد 1401
شماره  نام  نام ‍پدر  تخلص  نمبر کارت کانکور  تعداد جوابات  نمرۀ اخذ شده پوهنحًی مربوط انتخاب دوم  وقت 
1 احمد نوید امام جان عالمی 12271 51 127.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
2 احمد فهیم  ادم خان ذاکری 122153 60 150 اداره وتجارت   شبانه
3 محمد نظیر غلام دستگیر بارکزی 122201 50 125 حقوق   شبانه
4 دیبا  سید محمد عثمان رحمت زی 12224 57 142.5 اداره وتجارت   روزانه 
5 محمود  محمد دین احمدی 122177 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
6 مصطفی  تیمور شاه سکندری 12245 50 125 حقوق   روزانه 
7 نوید حبیب الله عصمتی 12208 57 142.5 اداره وتجارت   شبانه
8 حسیب الله حمید الله حبیبی 122163 56 140 علوم سیاسی   شبانه
9 حمید  محمد رحمن رحمانی 12229 50 125 حقوق   شبانه
10 فرشته عبدالوحید اصفی 122101 50 125 اداره وتجارت   شبانه
11 زلیخا غلام فاروق احمد زی 122199 51 127.5 اداره وتجارت   صبح وقت
12 زر غونه محمد امین یوسفی 122294 54 135 انجینری ساختمانی   شبانه
13 عبدالعزیز عبدالخلیل مهرزاد 122167 51 127.5 اداره وتجارت   صبح وقت
14 سلسله سید شاه هاشمی 12220 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
15 اکبر بیدار ځاځی بیدار ځاځی 122122 52 130 علوم سیاسی   روزانه 
16 کلیوال جان محمد هوتک 21256 53 132.5 حقوق   روزانه 
17 سلیمان علی احمد شجاع 122121 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
18 محمد رفیق خدا داد علی زاده 122106 53 132.5 اداره وتجارت   صبح وقت
19 شمیمه محمد کبیر احمدی 122156 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
20 عبدالغیور عبدالصمد صمدی 122296 54 135 اداره وتجارت کمپیوتر ساینس صبح وقت
21 سمون محمد قسیم احمدی 122207 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
22 سید هجرت سید شیر بادشاه هجران 12221 50 125 علوم سیاسی   شبانه
23 زهرا سید محمد عثمان حسین خیل 12252 66 165 اداره وتجارت ارتباطات عامه شبانه
24 محمد اصف غلام شاه نادری 122294 51 127.5 حقوق   شبانه
25 میلاد  محمد حیدر افضلی 12275 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
26 احمد فیصل  عبدالفقیر حبیبی 12237 51 127.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
27 فرشید نجیب الله سدید 122124 55 137.5 اداره وتجارت   شبانه
28 عمر گل گل مزل مومند 12260 52 130 اداره وتجارت   روزانه 
29 غیور احمد علی احمد عزیزی 12278 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
30 مروه عبدالصبور رضایی 122169 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه 
31 نجیب الله حشمت الله سلطانی 122191 63 157.5 اداره وتجارت   شبانه
32 مهریه عبدالرحیم فخری 122237 59 147.5 ارتباطات عامه   شبانه
33 نسرین احمد الله سعید 122162 51 127.5 انجینری ساختمانی   شبانه
34 ضیاالحق عبدالوهاب ضیا 122209 57 142.5 حقوق   صبح وقت
35 صدیق الله ویس محمد عبدالرحیم زی 122113 62 155 علوم سیاسی   روزانه 
36 زبیر میا محمد هوتک 122180 51 127.5 اداره وتجارت   صبح وقت
37 حمید یما دین محمد عبیدی 122901 53 132.5 ارتباطات عامه   شبانه
38 رحیم الله صدیق الله رمزی 122152 50 125 اداره وتجارت   شبانه
39 برهان الدین سیف الدین برهان 12259 53 132.5 اداره وتجارت   شبانه
40 محمد شعیب نور اقا کریم 122107 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
41 صفیه ملک خان سادات 12300 56 140 حقوق   روزانه 
42 حفیظ الله عبدالطیف عزیزی 12211 52 130 اداره وتجارت   روزانه 
43 محمد رزاق محمد عیسی اسحق 122216 51 127.5 ارتباطات عامه   صبح وقت
44 محمد فردین محمد ابراهیم سلیمی 122221 50 125 اداره وتجارت   شبانه
45 احمد مسیح تیمور شاه سدروری 122193 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
46 محمد عمران عبدالفتاح امر 122288 68 170 کمپیوتر ساینس   شبانه
47 میر ویس حمزه خان نورزی 122273 54 135 اداره وتجارت   شبانه
48 نور الله عصمت الله نوری 12291 52 130 کمپیوتر ساینس   شبانه
49 محمد قدم محمد بیک ناصری 122144 54 135 کمپیوتر ساینس   شبانه
50 عبدالله عبدالحسین حسینی 122134 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
51 امید الله حاجی عیسی پردیس 122165 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
52 نجیب الله وزیر گل عرب 122171 56 140 اداره وتجارت   روزانه 
53 گیتا محمد ظاهر نادری 122179 50 125 حقوق   روزانه 
54 محمد سلیم محمد نعیم محبی 12276 57 142.5 اداره وتجارت   صبح وقت
55 محمد رامز عبدالهادی حمیدی 122262 50 125 حقوق   شبانه
56 محراب الدین امر الدین مشعل 12227 53 132.5 علوم سیاسی   صبح وقت
57 بریالی عزت الله ځدران 12250 54 135 کمپیوتر ساینس   روزانه 
58 مصطفی  بشیر احمد احمد زی 122192 52 130 اداره وتجارت   شبانه
59 شبیر احمد  همیشه گل امینی 12296 50 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
60 فرهاد محمد قاسم کوثری 122251 58 145 کمپیوتر ساینس   روزانه 
61 احمد جلیل محمد ظاهر وزیری 122182 61 152.5 اداره وتجارت   صبح وقت
62 امین الله بیک محمد محمدی 122176 55 137.5 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
63 احمد میلاد عبدالحبیب سیاس 122283 59 147.5 اداره وتجارت   روزانه 
64 محمد صابر نظر محمد نظری 122117 57 142.5 اداره وتجارت   روزانه 
65 عبدالمنصور عبدالناصر زمانی 122185 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
66 فرشید احمد عزیز احمد محبوبی 122239 52 130 حقوق   روزانه 
67 غلام سخی محمد موسی سخاوت 122260 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
68 محمد رفیق غلام قادر قادری 12220 61 152.5 ارتباطات عامه   شبانه
69 گلسوم عبدالغفور روفی 122254 59 147.5 اداره وتجارت   صبح وقت
70 محمد نعمان ذاکر الله کاموی 122179 62 155 کمپیوتر ساینس   روزانه 
71 احمد شکیب محمد یوسف امانی 122150 61 152.5 حقوق   شبانه
72 علی رضا احمد علی سروری 12270 54 135 اداره وتجارت   شبانه
73 تهمینه محمد شعیب نوابی 122135 57 142.5 اداره وتجارت   شبانه
74 محمد راشد عبدالغیاث دوستی 122261 69 172.5 اداره وتجارت   شبانه
75 سید سعید میرویس صابزاده 122202 50 125 حقوق علوم سیاسی شبانه
76 احمدد الله فضل اکبر طوفان 12295 50 125 حقوق   شبانه
77 مریم عبدالرازق رحمن 122148 67 167.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
78 مختار احمد سیر احمد ولی زاده 12225 55 137.5 اداره وتجارت   شبانه
79 محمد ادریس محمد یونس یاسین زاده 122168 53 132.5 ارتباطات عامه   صبح وقت
80 جاوید محمود خان   122270 53 132.5 ارتباطات عامه    
81 وحید الله عبدالرحیم بهادری 122218 53 132.5 اداره وتجارت   شبانه
82 محمد حسین نعمت دالله نیازی 122139 50 125 اداره وتجارت   شبانه
83 مریم احسان الله نورستانی 122179 56 140 علوم سیاسی ارتباطات عامه روزانه 
84 نجیب الله وزیر احمد لنگی 122297 50 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
85 شیرین روزالدین فرنود 122292 50 125 حقوق   شبانه
86 عبدالحسیب عبدالمبین محمدی 12226 55 137.5 حقوق   شبانه
87 نبیل غلام سرور رسولی 12228 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
88 محمد سخی محمد خسین قاضی 122227 52 130 علوم سیاسی   روزانه 
89 فریحه مصطفی مصطفی 122118 52 130 اداره وتجارت   شبانه
90 لطیفه محمد علی صیفی 122175 55 137.5 اداره وتجارت   صبح وقت
91 ناصر خان محمد امین احمدزی 12272 63 157.5 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
92 هارون جمال الدین محمدی 12273 61 152.5 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
93 سید محمد  فیض خان کامران 122127 52 130 ارتباطات عامه   روزانه 
94 عبدالوهاب عبدالرزاق   122285 61 152.5 اداره وتجارت   شبانه
95 بلال احمد  ظاهر نورزی 19907 50 125 کمپیوتر ساینس   روزانه 
96 بلال احمد  رمضان منصوری 122170 52 130 اداره وتجارت   روزانه 
97 عبدالسمیع فخر الدین نور زی 122151 54 135 اداره وتجارت   شبانه
98 جمشید خداداد ملکی 122105 60 150 علوم سیاسی   صبح وقت
99 فضل الرحمن امیر شاه امیری 12220 55 137.5 اداره وتجارت   صبح وقت
100 امید  تیمور شاه امیری 122300 50 125 اداره وتجارت   شبانه
101 احمد فهیم  عبدالحد حق بین 12258 51 127.5 انجینری ساختمانی   روزانه 
102 شفیق الله سیف الدین منانزاده 12282 51 127.5 انجینری ساختمانی   شبانه
103 منیژه عبدالاحد شیرزی 122298 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
104 زبیدالله ظفر الله عصمتی 122277 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
105 احمد بکتاش فیض محمد احمدی 122131 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
106 طوبی محمد ابراهیم افضلی 122208 51 127.5 ارتباطات عامه   شبانه
107 حبیب عبدالرقیب حمیدی 122282 52 130 علوم سیاسی حقوق شبانه
108 نوید عبدالسمیع قادری 12249 54 135 اداره وتجارت   شبانه
109 بشیر احمد عبدالصمد باوری 12261 50 125 اداره وتجارت   شبانه
110 احمد منیر امیر محمد سلطانی 122128 53 132.5 کمپیوتر ساینس    
111 حبیب الله هزار گل عرب زی 12285 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
112 ابراهیم سید ابو سعید سعیدی 12251 53 132.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
113 ضیاالرب مصباح الرب مظلوم یار 122153 53 132.5 اداره وتجارت   شبانه
114 محمد ابراهیم ببرک وردک 12244 51 127.5 حقوق   روزانه
115 روبینا روح الله فدایی 122289 60 150 اداره وتجارت   شبانه
116 فروزان عبدالله حسنی 12298 53 132.5 اداره وتجارت   روزانه
117 حکمت الله عنایت الله رضایی 122249 53 132.5 کمپیوتر ساینس   صبح وفت
118 سید صابر سید ذاکر سادات 12250 55 137.5 حقوق   روزانه
119 پروانه حاجی عبدالرحمن طاهری 122166 59 147.5 اداره وتجارت   روزانه
120 قیس ضیا الدین صدیفی 122147 52 130 حقوق   روزانه
121 عصمت الله نیاز محمد خان 12267 50 125 اداره وتجارت   روزانه
122 محمد ذبیر خواجه صاحب اکبری 122155 52 130 حقوق   روزانه
123 محمد صادق فضل هادی ساحل 12290 52 130 کمپیوتر ساینس   شبانه
124 نعمت الله محمد ادریس مموزی 122137 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
125 عنایت الله نجیب الله رضایی 122384 51 127.5 اداره وتجارت   صبح وفت
126 محمد شریف عبدالولی حضرتی 122145 50 125 اداره وتجارت   روزانه
127 میلاد عبدالله غلام محمد   122129 51 127.5 علوم سیاسی   روزانه
128 افتخار احمد محمد همایون اکسیر 122104 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه
129 مشتاق احمد  حکیم الله  ملکزی  122259 51 127.5 علوم سیاسی   شبانه
130 جمیله  حاجی جلاد  قدیمی 122303 50 125 حقوق   شبانه
131 سهیل محمد ولی  امیرزاده 122167 53 132.5 اداره وتجارت   روزانه
132 شاه پیری غلام ربانی  عزیزی 122187 50 125 ژورنالیزم   روزانه
133 احمد خوشحال  محمد نعیم  مایار 12283 60 150 اداره وتجارت   شبانه
134 شیر محمد عطامحمد  عطاء  12280 61 152.5 حقوق   روزانه
135 خواجه ذیشان الله خواجه عنایت الله صدیفی 122137 51 127.5 علوم سیاسی   روزانه
136 خالد  حاجی محمد عارف رووف 122194 50 125 انجینری ساختمانی   روزانه
137 احمد فیاض خلیل الله خلیلی  12262 53 132.5 انجینری ساختمانی   روزانه
138 مژده  خواجه نورالله صدیفی 122183 50 125 حقوق   روزانه
139 عدنان عارف محمد عارف عارف 122103 50 125 انجینری ساختمانی   شبانه
140 عبدالکریم عبدالظهیر نوری 122295 50 125 اداره وتجارت   شبانه
141 نازو  غلام سخی  نورزی   50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
142 مسیح  محمد یوسف نیازی 12257 50 125 حقوق   شبانه
143 عبدالمعین عبدالمبین کوهستانی 122159 50 125 حقوق   صبح وفت
144 اکمل  وکیل جنت خان منگل  122110 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه
145 سید حسیب الله سید مصطفی برهان 122173 77 192.5 اینجنیری ساختمانی   شبانه
146 احمد ذکی سید آقا منصوری 122238 57 142.5 حقوق   روزانه 
147 مجیب الله فضل احمد احمدی 122234 70 175 اداره وتجارت   روزانه 
148 فهیم الله  گل الرحمان احمدزی 122145 55 137.5 حقوق   روزانه 
149 احدشاه  تیمور شاه سلطانی 12269 51 127.5 ژورنالیزم   روزانه 
150 دلاور عبدالستار هوتک 12277 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
151 حبیب الله نورمحمد نوری 12297 63 157.5 اینجنیری ساختمانی   روزانه 
152 محمد حمید محمد کریم هاشمی 122158 55 137.5 حقوق   شبانه
153 محمدعیسی محمد موسی یوسفی 12264 59 147.5 اداره وتجارت   روزانه 
154 خالد احمد  فدا محمد فیضی 12268 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
155 احسان الله محمدعلی حنیفی 122118 53 132.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
156 سید محمد ابراهیم محمد اسماعیل صحابی 122120 54 135 اداره وتجارت   شبانه
157 فریبا محمد امین فهیمی 12223 50 125 ژورنالیزم   روزانه 
158 نورالله عبدالطیف عزیزی 122112 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه 
159 جان محمد  الله محمد احمدی 122195 57 142.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
160 مدینه  عبدالفرید آریایی 122214 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
161 مروه نجیب الله احمدزی 122213 52 130 حقوق   صبح وقت
162 عنایت الله نادرشاه پوپل 122109 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
163 ویس  شیرمحمد شیرزاد 122270 59 147.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
164 روح الله  احمدشاه  مومند 122190 74 185 اداره وتجارت   روزانه 
165 عبدالواحد عبدالرقیب پاسدار 12262 50 125 اداره وتجارت   شبانه
166 میر احمد جواد میرا جان میرزاد 122275 59 147.5 اداره وتجارت   روزانه 
167 نادیه  محمد ابراهیم ترکمنی 12264 70 175 حقوق   روزانه 
168 شکرالله محمد ابراهیم عابد 122161 59 147.5 حقوق   روزانه 
169 عبدالوهاب عبدالواحد رسولی 122287 50 125 ژورنالیزم   شبانه
170 محمد اسماعیل محمد حلیم   122175 50 125 حقوق   روزانه 
171 پښتنه رحیم گل عبدوخیل 1221108 71 177.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
172 خیبر ضیاوالدین فیضی 22269 50 125 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
173 فیصل گل محمد بهزاد 122274 57 142.5 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
174 نذیر عبدالمحمود راغب   50 125 ژورنالیزم   صبح وقت
175 شاهین ابوبکر رفیعی 1224 50 125 حقوق   صبح وقت
176 احمدفیاض تاج محمد مسلم 122174 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
177 میلاد  بیژن نیازی 122140 50 125 اداره وتجارت   شبانه
178 محمد وسیم محمدکریم رافع 12275 52 130 اداره وتجارت   صبح وقت
179 حسیب الله اسدالله عمران 122264 51 127.5 علوم سیاسی   شبانه
180 سمیع الله عنایت الله اندرابی 122279 52 130 علوم سیاسی   روزانه 
181 داود اسدالله شهباز 12268 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
182 ذبیح الله شاه محمود کامران 122255 55 137.5 اداره وتجارت   شبانه
183 رازمحمد نیازمحمد عزیزی 122777 51 127.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
184 محمد رامین محمدیوسف یوسفی 122209 53 132.5 اداره وتجارت   شبانه
185 احمد بلال احمد خالد نوری 12288 51 127.5 علوم سیاسی   روزانه 
186 احمدسلیم محمدصابر بابکرخیل 122281 50 125 علوم سیاسی   روزانه 
187 محمدشریف محمد یار صاحب زاده 122293 51 127.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
188 نورالهدا محمد عمر قریشی 122301 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
189 محمد تابش شاه محمد منصوری 122178 61 152.5 اینجنیری ساختمانی   صبح وقت
190 زرینا حسیب الله کلیم الله 1222293 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
191 عبدالواسیع محمد سالم معصومی 122203 58 145 علوم سیاسی   شبانه
192 محمدادیم ویس الدین متاچی 12292 53 132.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
193 وارث حمیدالله حبیبی 122130 53 132.5 ژورنالیزم   شبانه
194 محمد اصیل محمد رفیع کاکر 122209 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
195 سهیل نصرالله روفا 122220 54 135 کمپیوتر ساینس   روزانه 
196 فقیرمحمد عبدالمحمد صافی 122196 55 137.5 حقوق   روزانه 
197 ذبیح الله عبدالصمد موسی زی 12292 58 145 اداره وتجارت   روزانه 
198 نیلوفر نذیراحمد صبوری 12255 115 287.5 حقوق   روزانه 
199 عبدالمبین  عبدالحکیم حکیمی 122176 52 130 حقوق   صبح وقت
200 فخریه خواجه محمدانور صدیقی 12293 62 155 کمپیوتر ساینس   روزانه 
201 احمدهلال محمدسالم جلیلی 12287 58 145 حقوق   روزانه 
202 وحیدالله رحمت الله پوپلزی 122271 54 135 کمپیوتر ساینس   شبانه
203 وحیدالله عبدالجلیل صمدی 122267 55 137.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
204 محمدرفیق قلندر سلیمانی 122836 50 125 حقوق   روزانه 
205 وحیده عبدالغنی ابراهیمی 122206 51 127.5 حقوق   روزانه 
206 پرویز محمد عالم عزیزی 122177 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
207 محمد بهمن محمد کاظم ملوان 12299 53 132.5 ژورنالیزم   شبانه
208 مصطفی  عبدالستار غفوری 122257 50 125 ژورنالیزم   روزانه 
209 بصیره عبدالغنی ابراهیمی 122206 52 130 حقوق   روزانه 
210 نصرت الله محمد نسیم لطفی 12280 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
211 سعیده محمد آصف صدیقی 122241 50 125 ژورنالیزم   شبانه
212 هاجره یار محمد نورستانی 122144 54 135 اداره وتجارت   روزانه 
213 حسنیه عبدالحامد زهیر 122135 52 130 اداره وتجارت   روزانه 
214 آرش محمد صدیق صمدی 12222 63 157.5 اینجنیری ساختمانی   شبانه
215 فیصل عبدالربی محمد رسول 122198 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
216 احمد خالد محمد آصف خان 12224 50 125 اداره وتجارت   شبانه
217 فردوس غلام ربانی نیاز 122216 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
218 عبدالصمیم عبدالبصیر فروتن 122248 53 132.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
219 محمد نگین محمد غوث سنگری 12254 60 150 اینجنیری ساختمانی   روزانه 
220 هانی جان محمد شریف شریف 122243 50 125 علوم سیاسی   روزانه 
221 بصیراحمد حاجی بهادر بابر 122161 57 142.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
222 لطینا سبزعلی صوفی زاده 122286 51 127.5 ژورنالیزم   شبانه
223 نعمت الله عبدالله نوری 122173 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
224 زحل جان محمد نوری 122125 81 202.5 ژورنالیزم   روزانه 
225 خجسته عبدالودود هاشمی 122186 57 142.5 حقوق   روزانه 
226 ایمل ولی محمد احمدی 122233 50 125 حقوق   شبانه
227 شاروال جان محمد هوتک 122179 50 125 اداره وتجارت   روزانه 
228 راشدالله فیض الرحمان محب زاده 122278 50 125 ژورنالیزم   روزانه 
229 نثاراحمد داد محمد حبیبی 122242 51 127.5 حقوق   شبانه
230 محمد یونس شیرمحمد فقیری 122136 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
231 احمد ذاکر احمدشاه  تنها 12276 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
232 راشد حبیب الله حبیبی 122184 50 125 علوم سیاسی   شبانه
233 گلزار غوث الدین فیضی 122148 52 130 علوم سیاسی   صبح وقت
234 خواجه حشمت الله خواجه محمد اشرف صدیقی 122232 50 125 حقوق   شبانه
235 سلمان  محمد ابراهیم ابراهیمی 122253 52 130 علوم سیاسی   شبانه
236 عادل محمد الیاس حکیمی 12298 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه 
237 محمد رشاد محمد عثمان عثمانی 122255 50 125 علوم سیاسی   روزانه 
238 محمد عبران محمد شفیع لودین 12284 50 125 اداره وتجارت   شبانه
239 احمد جاوید نظرمحمد نظری 12231 52 130 حقوق   شبانه
240 سیدآغا شاه حسن امینی 122246 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
241 نیلوفر عبدالغفار دانش 122212 51 127.5 ژورنالیزم   شبانه
242 احمدرشاد غلام حیدر مصطفوی 12289 52 130 علوم سیاسی   روزانه 
243 مهریه سید محمود جلالی 122174 50 125 حقوق   روزانه 
244 عبیدالله تاج محمد محمدی 122199 51 127.5 کمپیوتر ساینس   روزانه 
245 محمدخالد محمد حامد میرزاده 122266 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه 
246 محمد شریف عبدالبصیر منوری 122247 52 130 کمپیوتر ساینس   صبح وقت
247 مسعود  عبدالبصیر امیری 122193 52 130 کمپیوتر ساینس   شبانه
248 الیاس  نورمحمد امیری 122211 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
249 صاحبه محمد حنیف انوری 122256 52 130 کمپیوتر ساینس   شبانه
250 احسان الله محمدالله بریالی 122147 52 130 کمپیوتر ساینس   روزانه 
251 پریما مقبول شاه عالمی 122240 50 125 اداره وتجارت   شبانه
252 ریبا کریم بیک قاضی خیل 122272 50 125 ژورنالیزم   شبانه
253 محمدعمر حاجی بیدار بیدار ځاځی 122120 51 127.5 اداره وتجارت   روزانه 
254 محمد آصف محمد قسیم نسیمی 12215 51 127.5 کمپیوتر ساینس   شبانه
255 رقیه حمیدالله شمس 12221 70 175 ژورنالیزم   روزانه 
256 محمد وصیل محمد عیسی احمدی 12263 50 125 حقوق   روزانه 
257 محمد فرید محمد یوسف عظیمی 122196 50 125 اداره وتجارت   صبح وقت
258 مجیب الله محمد حسن امامی 12225 50 125 حقوق   روزانه 
259 رافع حبیب الله حبیبی 122181 52 130 حقوق   شبانه
260 فریداحمد محمد کبیر روفی 122186 52 130 حقوق   شبانه
261 عبدالنعیم عبدالکریم نذیری 122179 50 125 کمپیوتر ساینس   شبانه
262 فرهمند غلام سخی حیدر 122215 51 127.5 حقوق   صبح وقت
263 سید صمیم سید شاه هاشمی 122287 51 127.5 اداره وتجارت   شبانه
264 محسنه عبدالولی حمیدی   50 125 حقوق   شبانه